Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Wrocław: Regulatory funkcji MFS - nowe trendy w leczeniu zaburzeń funkcji mowy i zgryzu

Prowadzący:
lek. stom. Monika Ośko
Informacje o prowadzącym:
Master Universitario di Secondo Livello Ortognatodonzia Clinica Avanzata Diplomat Orthodontic Orthodontic Senior Instructor Akademię Medyczną w Poznaniu ukończyła wyróżniona medalem uczelni. Ukończyła studia podyplomowe z ortodoncji na Universita' Degli Studi di Siena oraz zdała prestiżowy egzamin Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego w USA uzyskując tytuł Diplomat Ortodontic. W latach 2010-2011 po szkoleniu międzynarodowej grupy wykładowców w USA uzyskała status IAO Ortodontic Senior Instructor. Na koncie ma ponad 600 godzin szkoleń na Świecie oraz w Polsce. Od 2013 roku prowadzi szkolenia i wykłady dla stomatologów i logopedów z wykorzystania systemu MFS przy zaburzeniach oddychania, połykania oraz wzorców żucia. Już po raz drugi została zaproszona przez Uczelnię włoską Univerita' Degli Studi di Siena aby przeprowadzić dzień wykładowy dla lekarzy programu Damon Master. Jej publikacje ukazały się w Forum Ortodontycznym, Forum Logopedy oraz Mojej Praktyce. W roku 2013 wprowadziła system MFS do Polski na co uzyskała akceptację firmy Proclinic Hiszpania. System MFS posiada również akredytację Polskiego Związku Logopedów.
Termin:
2018-06-09
Godziny zajęć:
10:00-16:30 7 godzin dydaktycznych
Miejsce:
Wrocław
Cena:
620 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat powstawania i rehabilitacji wad zgryzu i mowy oraz nabycie umiejętności wykorzystania regulatorów funkcji MFS w pracy logopedy.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii.

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 150 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 maja.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

1. Rozpoczęcie z omowieniem zagadnień z zakresu anatomii, ortodoncji oraz rehabilitacji.
2. Rodzaje wad zgryzu i zaburzeń czynnościowych.
3. Wpływ wad zgryzu na zaburzenia funkcji mowy.
4. Znaczenie nosowego toru oddychania w kształtowaniu się mowy i zgryzu.
5. Połykanie ,oddychanie i artykulacja.
6. Bruksizm.
7. Opis przypadków ,wykorzystanie regulatorów funkcji Mfs w pracy logopedy.
8. Pytania i odpowiedzi

Harmonogram szkoleń Załóż konto }