Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Warszawa: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

Prowadzący:
dr Mira Rządzka
Informacje o prowadzącym:
Neurologopeda, trener z tematyki wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.
Termin:
2019-04-13
do 2019-04-14
Godziny zajęć:
sobota 10.00 - 18.00, niedziela 10:00-14:00 (15h dydaktycznych)
Miejsce:
Warszawa
Cena:
650 zł
Nabór:
trwa
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze sposobami diagnozy i terapii zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych
Grupa docelowa:
logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Warszawa Business Room, ul. Grójecka 1/3

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 150 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2019 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

I część: zaburzenia połykania u dorosłych
1. Fizjologia połykania, rys anatomiczny
2. Fazy połykania, sekwencyjność połykania
3. Zjawiska zachodzące podczas picia, gryzienia, żucia (obróbka pokarmów o różnej konsystencji: płyny, papki, konsystencje stałe i zmienne, sprężyste, twarde)
4. Zaburzenia połykania typu dysfagicznego (leaking, ślinienie, penetracja, aspiracje), objawy i przyczyny.
5. Diagnostyka zaburzeń połykania u dorosłych
6. Metody terapii: ćwiczenia czynne i bierne w opr. własnym
7. Omówienie metod terapii dysfagii
8. Dieta w dysfagii


II część: zaburzenia oralnej fazy połykania u dzieci
1. Przygotowanie do funkcji połykania w ontogenezie
2. Warunki rozwoju i cechy normatywnego połykania
3. Diagnoza funkcji ssania i połykania u noworodków i niemowląt i diagnoza funkcji połykania u dzieci
4. Zaburzenia PNR oraz dysfunkcyjność w obszarze oralnym jako najczęstsze przyczyny zaburzeń ustnej fazy połykania u niemowląt i dzieci.
5. Rodzaje zaburzeń ustnej fazy połykania i ich konsekwencje ( zgryzowe,  artykulacyjne)
6. Metody terapii: stymulacja czynna i bierna.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }