Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Poznań: Wczesna diagnoza i stymulacja

Prowadzący:
dr Mira Rządzka
Informacje o prowadzącym:
Neurologopeda, ukończyła logopedię w Zakładzie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu neurologopedii oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.
Termin:
2018-04-14
Godziny zajęć:
09:30-18:00 (10 h dydaktycznych)
Miejsce:
Poznań
Cena:
390 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z pojęciem wczesnej interwencji oraz przedstawieni sposobów zastosowania wczesnej interwencji w praktyce logopedycznej
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Poznań Omega, ul. J.H. Dąbrowskiego 79A (11 piętro)

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 kwietnia.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 1. Cele i pojęcia wczesnej interwencji
 1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
 • czynniki endo- i egzogenne; istota wywiadu
 • rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym
 1. Warunki okołoporodowe:
 • poród: norma i patologia;
 • metody diagnostyczne noworodka
 1. Diagnoza PNR : norma i patologia, momenty strategiczne - propozycja własna
 2. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych
 3. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju dziecka:
 • ocena funkcji pokarmowych
 • zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
 1. Warunki prawidłowego rozwoju mowy od urodzenia do końca 1 r.ż. :
 • dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy;
 • formy aktywności prewerbalnej
 • rozwój fonacji pozytywnej
 • karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
 • kalendarz funkcji pokarmowych
 1. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych - propozycja własna
Harmonogram szkoleń Załóż konto }