Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Warszawa: Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście

Prowadzący:
dr Mira Rządzka
Informacje o prowadzącym:
Neurologopeda, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, trener/nauczyciel Masażu Shantala i Shantala Special Care
Termin:
2018-03-23
Godziny zajęć:
09:30 - 18.00 (10h dydaktycznych)
Miejsce:
Warszawa
Cena:
480 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z nowoczesnymi metodami diagnozy i stymulacji zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt.
Grupa docelowa:
logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Warszawa CSK Jupiter, ul. Towarowa 22

  

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 150 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 marca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

1. Warunki normatywnego rozwoju odruchów i funkcji oralnych

- okres prenatalny

- przebieg porodu

- metody oceny noworodka

2. Diagnoza uwarunkowań anatomicznych układu oralnego noworodka:

- elementy anatomii układu oralnego, biorącego udział w poborze pokarmu

- skale oceny ankyloglossii

 

3. Diagnoza uwarunkowań fizjologicznych ( pozycja spoczynkowa aparatu oralnego, oddychania, poboru pokarmu: fizjologia ssania i połykania)

 

4. Normatywne odruchowe reakcje oralne (PNR-y) noworodka i niemowlęcia

- ocena normatywnych PNR-ów

- ontogeneza umiejętności pokarmowych

5. Najczęściej spotykane zaburzenia odruchowych reakcji oralnych: ocena momentów strategicznych- propozycja własna

 

6. Mioterapia w stymulacji zaburzonych funkcji pokarmowych- propozycja własna. Dobór stymulacji do problemu dziecka. Formułowanie diagnozy i programu stymulacji.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }