Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Szczecin: Metoda dobrego startu - kurs nadający uprawnienia do pracy metodą

Prowadzący:
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Informacje o prowadzącym:
Psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Termin:
2018-02-09
do 2018-02-10
Godziny zajęć:
piątek 15:00-20:00. sobota 09:00-16:30 (15h dydaktycznych)
Miejsce:
Szczecin
Cena:
380 zł (studenci 290 zł)
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Informacja o podstawach teoretycznych metody, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji, diagnozie i terapii.
Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych.

Szkolenie nadaje uprawnienia do pracy metodą, ale NIE upoważnia do prowadzenia szkoleń z MDS.

 

Liczba miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Szczecin, 31 New Office - al. Niepodległości 31

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 26 stycznia.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna

II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS)

  - Geneza metody Dobrego Startu - film holenderski 'Le Bon Depart'

  - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.

III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)

  - Założenia Metody Dobrego Startu.

  - Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji

  - Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne

  - Rodzaje zajęć i ćwiczeń

  - Struktura zajęć - film 'Metoda Dobrego Startu'

V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego

  - Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)

  - Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż)

  - Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich)

VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS

  - Zespołowe i indywidualne formy zajęć.

  - Dobór i liczebność grupy.

  - Czas trwania zajęć.

  - Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.

VII. Programowanie zajęć

  - Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }