Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Prowadzący:
dr Joanna Guzik-Iwińska
Informacje o prowadzącym:
autorka Metody Strukturalnej, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii psychopedagogicznej.
Termin:
2018-04-14
Godziny zajęć:
10.00 - 17:00 (8 godzin dydaktycznych)
Miejsce:
Lublin
Cena:
370 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności posługiwania się Metodą Strukturalną oraz narzędziem diagnostycznym KOCP (Karty Oceny Czytania i Pisania) jako nowatorskimi rozwiązaniami metodycznymi przeznaczonymi do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.
Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu daje uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej oraz Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP w praktyce zawodowej.
Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do osób posiadających operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej ─ nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, lok. 6-7

Liczba osób: 15-20

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą część kwoty należy opłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 kwietnia.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej.
  2. Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.
  3. Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.
  4. Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania.
  5. Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP.
  6. Podsumowanie szkolenia.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }