Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Katowice: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem

Prowadzący:
mgr Magdalena Tarnawska
Informacje o prowadzącym:
logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje jako logopeda w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w poradni specjalistycznej dla osób z autyzmem.
Termin:
2018-05-26
do 2018-05-27
Godziny zajęć:
sobota 09:00-18:00, niedziela 09:00-14:00
(18 h dydaktycznych)
Miejsce:
Katowice
Cena:
430 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceniania i rozwijania umiejętności komunikacyjnych u osób z autyzmem. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody diagnozy komunikacji oraz propozycje kształtujące zachowania komunikacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju na różnym poziomie funkcjonowania poznawczego i językowego.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, terapeuci

Liczba miejsc: 15-20

Miejsce: Katowice Business Center, Staromiejska 2/7

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 maja.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Cel szkolenia: 
Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceniania i rozwijania umiejętności komunikacyjnych u osób z autyzmem. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody diagnozy komunikacji oraz propozycje kształtujące zachowania komunikacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju na różnym poziomie funkcjonowania poznawczego i językowego.

 

Program szkolenia:
1. Autyzm – wprowadzenie, specyfika komunikacji.
2. Diagnoza umiejętności komunikacyjnych:
- rozmowa z rodzicem – prezentacja kwestionariusza
- przebieg obserwacji
- dokumentacja diagnozy – prezentacja kwestionariusza (warsztaty)
3. Charakterystyka poziomów rozwoju komunikacji: analiza porównawcza osoby neurotypowe – osoby z autyzmem
4. Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym (warsztaty)
- styl interakcji z dzieckiem
- rola „wyzwań” w rozwoju komunikacji
- cykl interakcji
- umiejętności kluczowe
5. Rozwijanie funkcji komunikacyjnych – komunikacja symboliczna
6. Studium przypadku – zalecenia terapeutyczne (warsztaty)
7. Alternatywne metody komunikacji jako element rozwijania komunikacji dziecka z autyzmem - wprowadzenie

Harmonogram szkoleń Załóż konto }