Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Wrocław: Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia

Prowadzący:
mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Aleksandra Stojak
Informacje o prowadzącym:
mgr Aleksandra Kaczyńska - pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, terapeuta ręki. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologoicznymi oraz wadami słuchu.
mgr Aleksandra Stojak - protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.
Termin:
2018-02-03
Godziny zajęć:
09:00 – 15:00 (8h dydaktycznych)
Miejsce:
Wrocław
Cena:
380 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat metod diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD, jak również umiejętność stworzenia własnego programu terapeutycznego na podstawie wiedzy o możliwych pomocach edukacyjnych i terapeutycznych
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, terapeuci

Liczba miejsc: 15-20

Miejsce: Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 stycznia.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu z uwzględnieniem wyższych pięter słuchowych
2. Centralne przetwarzanie bodźców słuchowych – wprowadzenie do CAPD
3. Definicje, etiologia, objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

4. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w zaburzeniach rozwojowych (dysleksja, autyzm, zespół Aspergera, ADHD)
5. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w logopedii
6. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego a afazja sensoryczna

7. Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – multidyscyplinarny proces postępowania medycznego i pedagogiczno- psychologicznego

8. Badanie lateralizacji u dziecka - omówienie narzędzia badawczego.
9. Terapia dzieci z diagnozą CAPD- praktyczny model postępowania
10. Terapie słuchowe - jakie, kiedy i na jaki czas włączyć do terapii ?
11. Metody pracy logopedycznej z dziećmi z APD. Przedstawienie materiałów terapeutycznych.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }