Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą

Prowadzący:
mgr Magdalena Tarnawska
Informacje o prowadzącym:
logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje jako logopeda w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w poradni specjalistycznej dla osób z autyzmem
Termin:
2017-11-04
Godziny zajęć:
9:00 - 17:00 (10h dydaktycznych)
Cena:
290 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą wiedzę na temat funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera, sposobów diagnozowania oraz metod i strategii pracy indywidualnej i grupowej.
Grupa docelowa:
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, lok. 6

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymania od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 października.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Zespół Aspergera – specyfika zaburzenia:

- wyzwania komunikacyjne

- wyzwania społeczne

- wyzwania emocjonalne.

  1. Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole:

- diagnoza funkcjonalna

- strategie pomocy na lekcji

- „trudni” rówieśnicy

  1. Metody, strategie, pomoce dydaktyczne na zajęciach indywidualnych i grupowych.
  2. Studium przypadku, planowanie terapii – praca warsztatowa.
Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }