Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Kraków: Rotacyzm

Prowadzący:
mgr Sylwia Zasada
Informacje o prowadzącym:
trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie
Termin:
2018-06-09
Godziny zajęć:
9:00 - 13:00 (5h dydaktycznych)
Miejsce:
Kraków
Cena:
150 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r”
Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”
Grupa docelowa:
Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą lusterek oraz nożyczek

 

Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Polonia ul. Basztowa 25

Liczba osób: 15-20

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą część kwoty należy opłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 czerwca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Przyczyny wadliwej realizacji głoski „r”
  2. Rodzaje zaburzeń głoski „r”
  3. Metodyka postępowania logopedycznego w rotacyzmie
  4. Ćwiczenia w terapii rotacyzmu – propozycje autorskich scenariuszy zajęć
  5. Przykładowe pomoce do terapii rerania
Harmonogram szkoleń Załóż konto }