Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Łódź: Odkryj moc swojego głosu! – warsztaty + indywidualna konsultacja

Prowadzący:
mgr Sylwia Zasada
Informacje o prowadzącym:
trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie
Termin:
2018-03-11
Godziny zajęć:
12:15-16:15 (5 h dydaktycznych)
Miejsce:
Łódź
Cena:
120 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Cel główny:
- uzyskanie przez Uczestników rzetelnej informacji zwrotnej na temat ich sposobu mówienia (konstruktywny feedback: co robisz dobrze? nad czym powinieneś popracować? w jak sposób pracować?)

Cele szczegółowe:

- nabycie wiadomości z zakresu prawidłowej emisji i higieny głosu
- odkrycie pełnego potencjału możliwości narządu mowy
- poznanie fizjologii narządów mowy
- uświadomienie prawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych
- zapoznanie z regułami prawidłowej wymowy
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół, nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół, logopedzi, terapeuci, osoby pracujące głosem, studenci

Miejsce szkolenia: Łódź, Plac Wolności 12/201 (Creator)

Liczba osób: 12

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą część kwoty należy opłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 lutego.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Oddech podstawą emisji głosu. Techniki pracy nad głosem
  2. Higiena pracy głosem
  3. Znaczenie poprawności językowej w wystąpieniach publicznych
  4. Mowa ciała i emocje w komunikacji interpersonalenej
  5. Sposoby radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych
  6. Cechy dobrego mówcy. Elementy wystąpienia, które zapamiętają słuchacze
  7. Ćwiczenia: relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, aparatu artykulacyjnego, dykcyjne
Harmonogram szkoleń Załóż konto }