Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Wrocław: Podstawy terapii pozycji oralnej OPT

Prowadzący:
mgr Piotr Jaworski
Informacje o prowadzącym:
logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa; nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w struktury CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert państwowej delegacji Europejskaiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze: seminaria poświęcone ocenianiu dzieci niepełnosprawnych); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA; ukończone szkolenia ze specjalistami z USA: Oral Placement Therapy I - II, Feeding Therapy, Solving the Puzzle of Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów i sklepik z pomocami logopedycznymi PJtherapeutic; autor publikacji Nowoczesny warsztat logopedyczny.
Termin:
2018-01-27
Godziny zajęć:
09:00 – 15:00 (7h dydaktycznych)
Miejsce:
Wrocław
Cena:
330 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych. Nauka technik diagnostycznych do ewaluacji Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka i zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Zaprezentowanie podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej. Przedstawienie podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii

*W przypadku udziału w dwóch szkoleniach na drugie przysługuje rabat w wysokości 30 zł. W przypadku udziału w trzech szkoleniach: OPT, nowoczesny warsztat oraz z podstaw karmienia terapeutycznego - całkowity koszt szkoleń wynosi 640 zł.

 

Liczba miejsc: 20

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 stycznia. 

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

PROGRAM:
1. Identyfikacja GRUPY PACJENTÓW.
2. Teorie terapii ustno-motorycznej.
3. Aktywność mięśniowa niezbędna dla wyrazistości mowy.
4. Przetrwała aktywność ustna (nawyki).

5. Przegląd zagadnień związanych z karmieniem; jaki karmienie ma związek z mową: słomki, łyżeczki, kubki, pokarmy stałe.
6. Ćwiczenia mięśniowe dla poprawy wyrazistości mowy.
7. Ćwiczenia wspomagania stopniowania przeponowego i podparcia oddechowego: 'to nie gwizdek tylko następstwo ruchu'.

8. Teoria dysocjacji i poziomowania (żuchwy).
9. Przegląd nieprawidłowych postur żuchwowych.

10.  Ćwiczenia żuchwy- stabilność żuchwy niezbędna dla ruchomości warg i języka.

11. Ruchy warg i języka niezbędne dla wyrazistości mowy- ćwiczenia na wargi i język.

12. Przegląd innych narzędzi niezbędnych do terapii logopedycznej.

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }