Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Łódź: Podstawy karmienia terapeutycznego

Prowadzący:
mgr Piotr Jaworski
Informacje o prowadzącym:
logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa; nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w struktury CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert państwowej delegacji Europejskiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze: seminaria poświęcone ocenianiu dzieci niepełnosprawnych); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA; ukończone szkolenia ze specjalistami z USA: Oral Placement Therapy I - II, Feeding Therapy, Solving the Puzzle of Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów i sklepik z pomocami logopedycznymi PJtherapeutic; autor publikacji Nowoczesny warsztat logopedyczny.
Termin:
2018-01-21
Godziny zajęć:
10:00-14:00 (5h dydaktycznych)
Miejsce:
Łódź
Cena:
250 zł
Nabór:
zakończony
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii

*W przypadku udziału w dwóch szkoleniach na drugie przysługuje rabat w wysokości 30 zł. W przypadku udziału w trzech szkoleniach: OPT, nowoczesny warsztat oraz z podstaw karmienia terapeutycznego - całkowity koszt szkoleń wynosi 640 zł.

 

Liczba miejsc: 20

Miejsce szkolenia: Łódź, Plac Wolności 12/201 (Creator)

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 stycznia. 

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

1. Związek karmienia i mowy

2. Rozwój umiejętności związanych z karmieniem i połykaniem

3. Diagnoza oro-motoryczna przydatna w terapii karmienia

4. Dziecięce odruchy związne z połykaniem

5. Strategie behavioralne

6. Stymulowanie karmienia

7. Karmienie dzieci wyjątkowych (zaburzenia sensoryczne, autyzm, zespół Downa)

8. Słomki, łyżeczki i kubki jako narzędzia terapeutyczne

Harmonogram szkoleń Załóż konto }