Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Warszawa: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.

Prowadzący:
mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży
Informacje o prowadzącym:
Neurologopeda kliniczny - praktyk, wykładowca akademicki, konsultant na oddziale Neonatologicznym w zakresie wspierania funkcji pokarmowych dzieci urodzonych przedwcześnie, współzałożyciel Ośrodka wspierania w rozwoju wcześniaków i dzieci z deficytami rozwojowymi, Dyrektor Poradni „ąę”.
Termin:
2018-02-10
do 2018-02-11
Godziny zajęć:
I dzień: 10.00-17.00,
II dzień: 9.00-14.00
Miejsce:
Warszawa
Cena:
490 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
1.Kształcenie umiejętności prawidłowej diagnozy czynników ryzyka z obszaru sensomotoryki, karmienia i mowy u małych dzieci.
2. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę niezbędną do oceny gotowości dziecka do realizacji kamieni milowych z obszaru funkcji karmienia.
3. Zapoznanie z technikami terapeutycznymi stosowanymi w zakresie wspierania funkcji: ssania, gryzienia i żucia u dzieci od 0 do 2 roku życia.
4. Prezentacja szczegółowych zaleceń logopedycznych dla rodziców na bazie autorskiego Poradnika dla rodziców dzieci z grupy ryzyka.
Grupa docelowa:
logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, pielęgniarki, położne, doradcy laktacyjni.

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Warszawa Business Room, ul. Grójecka 1/3

 

Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 150 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 26 stycznia br.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Zależność pomiędzy rozwojem fizycznym dziecka a rozwojem funkcji prymarnych i rozwojem mowy w pierwszych latach życia.
  2. Przyczyny nieprawidłowości w zakresie rozwoju funkcji prelingwalnych i ich klasyfikacja.
  3. Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia.
  4. Ocena gotowości do realizacji kamieni milowych z obszaru funkcji karmienia.
  5. Karmienie piersią a karmienie butelką - fakty i mity.
  6. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka z nieprawidłowościami w obszarze karmienia, sensomotoryki i komunikacji.
  1. Techniki terapeutyczne stosowane w zakresie wspierania funkcji ssania, gryzienia i żucia w wieku 0-2 r.ż.
  2. Analiza i prezentacja szczegółowych zaleceń dla rodziców (autorski Poradnik dla rodziców dzieci z grupy ryzyka "Rodzicielskie niepokoje")

 

  Prezentacja materiałów filmowych. Studium przypadku - ćwiczenia

Harmonogram szkoleń Załóż konto }