Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Poznań: Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani. Elementy psychoterapii.

Prowadzący:
mgr Alina Magdalena Fabczak
Informacje o prowadzącym:
posiada międzynarodowy certyfikat II stopnia, wystawiony przez CyberBioMed z siedzibą na Florydzie z zakresu szkolenia pacjentów oraz osób prowadzących rehabilitację mowy przy pomocy elektronicznych protez krtaniowych. Wykładowca na kilku uczelniach w Polsce, utworzyła autorską metodę tworzenia głosu i mowy u osób bez krtani przy pomocy logatomów. Autorka wielu prac naukowych w zakresie hospitalizacji pacjenta po usunięciu krtani.
Termin:
2017-11-25
Godziny zajęć:
Sobota 09:00-15:30 (8h dydaktycznych)
Cena:
350 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Przedstawienie technik tworzenia głosu i mowy u osób bez krtani, demonstracja ćwiczeń. Poznanie psychiki osób po raku krtani - sposoby udzielania wsparcia.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, psycholodzy, laryngolodzy, foniatrzy, pedagodzy, rehabilitanci oraz rodziny osób laryngektomowanych

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 79A

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 listopada.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

I część:

 1. Charakterystyka osobowościowa osób z grupy ryzyka zachorowań na raka.
 2. Miejsca pacy pacjentów chorujących na raka krtani.
 3. Przyczyny zachorowań.
 4. Typowe objawy.

II część:

 1. Praca logopedy z pacjentem laryngektomowanym.
 2. Wsparcie psychiczne przed operacją oraz kontakt z rodziną pacjenta.
 3. Utracone i zachowane funkcje organizmu po zabiegu.
 4. Miejsca tworzenia głosu zastępczego.
 5. Próba manometryczna Seemana.
 6. Warunki sine qua non do utworzenia głosu.
 7. Techniki wprowadzania powietrza do przełyku.
 8. Ćwiczenia mięśni pseudogłośni.
 9. Technika tworzenia głou przy pomocy logatomów.
 10. Kolejność głosek w trakcie rehabilitacji.
 11. Zmiękczenia spółgłosek polskich.
 12. Trudne połączenia spółgłoskowe w nagłosie słowa.
 13. Elementy prozodyczne wypowiedzi: melodia, akcent i rytm.
 14. Analiza akustyczna głosów pacjentów laryngektomowanych i porównanie z głosem oparty na krtani.
 15. Tworzenie głosu przy pomocy przetok tchwiczo- przełykowych, laryngofonów.
Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }