Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Katowice: Diagnoza i terapia dzieci z ORM

Prowadzący:
mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży
Informacje o prowadzącym:
neurologopeda kliniczny - praktyk, wykładowca akademicki, konsultant na oddziale Neonatologicznym w zakresie wspierania funkcji pokarmowych u dzieci urodzonych przedwcześnie, współzałożyciel Ośrodka wspierania w rozwoju wcześniaków i dzieci z deficytami rozwojowymi, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 'ąę' w Płocku.
Termin:
2018-01-20
do 2018-01-21
Godziny zajęć:
sobota 10:00-17:00, niedziela 9:00-14:00
Miejsce:
Katowice
Cena:
490 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
1. Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym. 2. Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji. 3. Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Grupa docelowa:
logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, nauczyciele wychowania przedszkolnego

 Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Katowice Business Center, Staromiejska 2/7

 

Po przesłaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 150 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 6 stycznia.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 

1. Analiza przyczyn ORM ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych.
2. Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci 3-5 letnich z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (analiza materiałów video)
3. Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem (na bazie autorskich procedur diagnostycznych:szczegółowy zakres obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych, schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji).
4. Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej (analiza materiałów video).
5. Prezentacja filmów - studium przypadku - konstruowanie działań naprawczych.

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }