Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Prowadzący:
dr hab. Barbara Ostapiuk, profesor US
Termin:
2018-02-17
do 2018-02-18
Godziny zajęć:
sobota 09:00-17:30, 09:00-13:30 (16h dydaktycznych)
Cena:
490 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii

Liczba osób: 15-20

Miejsce szkolenia: Hotel 'Agit', ul. Wojciechowska 29

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 03 lutego.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program:

 1. Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.
 2. Literatura medyczna i logopedyczna wobec:
  - wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka 
  - usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
  - związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
 3. Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
 4. Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
 5. Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
 6. Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
 7. Chirurgiczne leczenie ankyloglosji (frenotomia) i jego efekty.
 8. Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta  (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
 9. Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.
Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }