Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Jesienne inspiracje logopedyczne - propozycje autorskich scenariuszy zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Prowadzący:
mgr Monika Wrzos
Informacje o prowadzącym:
doświadczony logopeda współpracujący w wieloma placówkami oświatowymi. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Instruktor i trener prowadzący różnorodne formy doskonalenia z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń mowy dla logopedów, nauczycieli i rodziców.
Termin:
2017-10-02
Godziny zajęć:
14:00 – 18:00 (5 godzin dydaktycznych)
Cena:
120 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze sposobem organizacji i realizacji zajęć logopedycznych w systemie pracy jednym tematem, niezależnie od zaburzeń mowy; Zapoznanie uczestników z autorskimi scenariuszami zajęć o tematyce jesiennej, mogących być inspiracją do tworzenia i realizacji własnych koncepcji terapeutycznych; Utrwalenie wiedzy na temat różnorodnych problemów logopedycznych uwzględnionych w prezentowanych scenariuszach zajęć; Rozwijanie kreatywności uczestników
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni oraz nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Każdy uczestnik otrzyma komplet gotowych scenariuszy zajęć zaprezentowanych podczas warsztatów  jednak ze względu na to, że większość środków dydaktycznych wykorzystanych podczas zajęć stanowią oryginalne pomoce DIY, warto zabrać aparat fotograficzny ;-)

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Ilość miejsc: 12-16

Termin zgłoszeń: 25 września 2017

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, II pietro, lok. 6-7

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

PROGRAM:

1. Prezentacja autorskich  scenariuszy, gier logopedycznych oraz samodzielnie wykonanych środków dydaktycznych o tematyce jesiennej,  które mogą znaleźć zastosowanie podczas indywidualnej terapii logopedycznej, zajęć w kilkuosobowych zespołach terapeutycznych oraz  w działaniach korekcyjno-kompensacyjnych. 

2. Omówienie scenariuszy z uwzględnieniem różnorodnych  problemów  logopedycznych.

3. Realizacja omówionych konspektów w formie warsztatowej z czynnym udziałem uczestników. 

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }