Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Ocena i stymulacja neurorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie rozwoju cech motorycznych - część I

Prowadzący:
mgr Izabela Gelleta
Informacje o prowadzącym:
specjalista rehabilitacji ruchowej I0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, pedagog, terapeuta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej, diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi oraz młodzieżą, szczególnie z niemowlęciem i małym dzieckiem, wykładowca akademicki.
Termin:
2017-10-14
do 2017-10-15
Godziny zajęć:
sobota 09:00-18:30, niedziela 09:00-15:00
Miejsce:
Lublin
Cena:
490 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych, wzbogacenie warsztatu pracy, poszerzanie wiedzy w zakresie kompleksowej i harmonijnej terapii dziecka.
Grupa docelowa:
Logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci SI, terapeuci zajęciowi

Liczba miejsc: 15-20

Miejsce: Lublin, ul. Wojciechowska 29 - Hotel 'Agit'

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą część kwoty należy opłacić po ustaleniu e-mailowym.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Program szkolenia:

1. Procesy integracji ruchowo-zmysłowej w ośrodkowym układzie nerwowym - podstawowe systemy sensoryczne oraz ich znaczenie dla rozwoju posturalnego napięcia mięśniowego, kontroli postawy ciała, poziomu rozwoju cech motorycznych.

2. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów neurologicznych, pojęcie „triady neurorozwojowej” - interpretacja prób diagnostycznych, wnioski z badania.

3. Charakterystyka oraz funkcjonalna ocena dziecka z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego.

4. Znaczenie wzroku w procesach motoryczno-zmysłowych - badanie ruchów gałek ocznych.

5. Ocena rozwoju w zakresie cech motorycznych – skoczność, zwinność, koordynacja, równowaga – funkcjonalne testy diagnostyczne.

6. Kończyna górna i ręka w globalnych aktywnościach motorycznych (pchaj, ciągnij, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie) oraz ruchach precyzyjnych dla funkcji dnia codziennego i grafomotorycznych (chwyt, manipulacja) – kwestionariusz oceny.

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }