Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Najnowsze szkolenia

Aby wziąć udział w szkoleniu należy założyć konto na naszej stronie internetowej, następnie zalogować się, wybrać właściwe szkolenie i wysłać zgłoszenie. Poprawność wykonania operacji zostanie potwierdzona wiadomością wysłaną na podany przy rejestracji adres mailowy. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.

 

Przy rejestracji prosimy zwracać uwagę na poprawność wpisywanych informacji. Podanie nr PESEL, daty oraz miejsca urodzenia jest konieczne w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)  W przypadku wątpliwości co do sposobu przekazywania nam danych osobowych prosimy o kontakt na numer telefonu 505 255 435.

 

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00036/2018

Instytut Edukacji Logopedycznej posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie przeprowadzania szkoleń logopedycznych.

Szkolenia w mieście Kraków

Temat Prowadzący Termin Cena Nabór
luty 2019
Kraków: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? Warsztaty dla nauczycieli dzieci dwujęzycznych i logopedów. Regulamin szkoleń dr Aneta Nott-Bower 2019-02-17 480 zł otwarty
marzec 2019
Kraków: Kinesiotaping z podejściem Esther de Ru Regulamin szkoleń dr Martyna Brychcy 2019-03-16
do 2019-03-17
1100 zł otwarty
Kraków: Dyzartria wyzwaniem logopedy Regulamin szkoleń mgr Magdalena Mazur 2019-03-23 450 zł otwarty
kwiecień 2019
Kraków: Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-04-14 340 zł otwarty
maj 2019
Kraków: Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych Regulamin szkoleń mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 2019-05-11 390 zł otwarty
Kraków: Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin szkoleń mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 2019-05-12 390 zł otwarty
Kraków: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-05-25
do 2019-05-26
470 zł otwarty
czerwiec 2019
Kraków: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych Regulamin szkoleń dr n. hum. Anna Regner 2019-06-07
do 2019-06-08
850 zł otwarty
Kraków: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2019-06-15
do 2019-06-16
550 zł otwarty
lipiec 2019
Kraków: Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym Regulamin szkoleń mgr Marta Baj-Lieder 2019-07-06 400 zł otwarty
Kraków: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne Regulamin szkoleń mgr Marta Baj-Lieder 2019-07-07
do 2019-07-07
310 zł otwartygrudzień 2018
Kraków: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-12-15 160 zł zamknięty
Kraków: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-12-15 160 zł zamknięty
Kraków: Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-12-16 160 zł zamknięty
Kraków: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-12-16 160 zł zamknięty
styczeń 2019
Kraków: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-01-12 480 zł zamknięty
Harmonogram szkoleń Załóż konto }