Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Najnowsze szkolenia

Aby wziąć udział w szkoleniu należy założyć konto na naszej stronie internetowej, następnie zalogować się, wybrać właściwe szkolenie i wysłać zgłoszenie. Poprawność wykonania operacji zostanie potwierdzona wiadomością wysłaną na podany przy rejestracji adres mailowy. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.

 

Przy rejestracji prosimy zwracać uwagę na poprawność wpisywanych informacji. Podanie nr PESEL, daty oraz miejsca urodzenia jest konieczne w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)  W przypadku wątpliwości co do sposobu przekazywania nam danych osobowych prosimy o kontakt na numer telefonu 505 255 435.

 

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00036/2018

Instytut Edukacji Logopedycznej posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie przeprowadzania szkoleń logopedycznych.

Szkolenia w mieście Warszawa

Temat Prowadzący Termin Cena Nabór
luty 2019
Warszawa: Dyzartria wyzwaniem logopedy Regulamin szkoleń mgr Magdalena Mazur 2019-02-16 450 zł otwarty
Warszawa: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? Warsztaty dla nauczycieli dzieci dwujęzycznych i logopedów. Regulamin szkoleń dr Aneta Nott-Bower 2019-02-23 480 zł otwarty
marzec 2019
Warszawa: Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2019-03-24 390 zł otwarty
kwiecień 2019
Warszawa: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2019-04-06
do 2019-04-07
690 zł otwarty
Warszawa: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych Regulamin szkoleń dr Mira Rządzka 2019-04-13
do 2019-04-14
650 zł otwarty
maj 2019
Warszawa: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2019-05-18 390 zł otwarty
czerwiec 2019
Warszawa: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-08 160 zł otwarty
Warszawa: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-08 160 zł otwarty
Warszawa: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-09 160 zł otwarty
Warszawa: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-09 160 zł otwarty
wrzesień 2019
Warszawa: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-09-14 400 zł otwarty
Warszawa: Stymulowanie mowy i myślenia.Grupowe zabawy logopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-09-15 270 zł otwartygrudzień 2018
Warszawa: Afazja - dorośli, moduł II: Afazja - trudności diagnostyczne, terapia pacjentów z afazją. Agnozje. Analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Marlena Puchowska 2018-12-01 580 zł zamknięty
styczeń 2019
Warszawa: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2019-01-12
do 2019-01-13
470 zł zamknięty
Harmonogram szkoleń Załóż konto }