Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Najnowsze szkolenia

Aby wziąć udział w szkoleniu należy założyć konto na naszej stronie internetowej, następnie zalogować się, wybrać właściwe szkolenie i wysłać zgłoszenie. Poprawność wykonania operacji zostanie potwierdzona wiadomością wysłaną na podany przy rejestracji adres mailowy. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.

 

Przy rejestracji prosimy zwracać uwagę na poprawność wpisywanych informacji. Podanie nr PESEL, daty oraz miejsca urodzenia jest konieczne w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)  W przypadku wątpliwości co do sposobu przekazywania nam danych osobowych prosimy o kontakt na numer telefonu 505 255 435.

 

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00036/2018

Instytut Edukacji Logopedycznej posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie przeprowadzania szkoleń logopedycznych.

Szkolenia w mieście Szczecin

Temat Prowadzący Termin Cena Nabór
listopad 2018
Szczecin: Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Magdalena Mazur 2018-11-25 450 zł zamknięty
luty 2019
Szczecin: Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-02-15 340 zł otwarty
maj 2019
Szczecin: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-05-25 160 zł otwarty
Szczecin: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-05-25 160 zł otwarty
Szczecin: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-05-26 160 zł otwarty
Szczecin: Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-05-26 160 zł otwarty
czerwiec 2019
Szczecin: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-06-08
do 2019-06-09
470 zł otwarty
Szczecin: Dysfagia - diagnoza i terapia pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania Regulamin szkoleń mgr Marta Zawichrowska 2019-06-29 390 zł otwarty
Szczecin: Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej Regulamin szkoleń mgr Marta Zawichrowska 2019-06-30 390 zł otwarty
październik 2019
Szczecin: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2019-10-05
do 2019-10-06
550 zł otwartyHarmonogram szkoleń Załóż konto }