Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Najnowsze szkolenia

WAŻNE INFORMACJE!

  

Staramy się świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Dlatego, poniżej znajduje się kilka istotnych uwag odnośnie zapisów na szkolenia:

 

- Prosimy zwracać uwagę na poprawność wpisywanych informacji, zwłaszcza w przypadku danych kontaktowych typu e-mail, nr telefonu - unikniemy w ten sposób niepotrzebnych nieporozumień.
- Jeżeli nr telefonu, nazwisko bądź inne dane się zmieniły - również prosimy o taką informację.
- Jeżeli zgłasza Was placówka, prosimy o podanie w zgłoszeniu także numerów kontaktowych do osób zainteresowanych - aby móc kontaktować się z Wami nawet w dniu szkolenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

- Szkolenia odbywają się w podanym terminie pod warunkiem, iż zbierze się grupa. W przeciwnym przypadku termin może zostać zmieniony.

- Prosimy o podawanie daty oraz miejsca urodzenia - są konieczne do certyfikatu.

 

W przypadku braku odpowiedzi na zgłoszenie z naszej strony w ciągu 5 dni:

- prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM - oraz dodanie naszego adresu e-mail do białej listy,

- lub kontakt telefoniczny: 505 255 435 lub 502 642 535.

 

Z góry dziękujemy za dostosowanie się do powyższych uwag.

 

Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikat wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016

Wszystkie szkolenia

Temat Prowadzący Termin Cena Nabór
styczeń 2018
Lublin: Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście Regulamin szkoleń dr Mira Rządzka 2018-01-19 480 zł otwarty
Katowice: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-01-20
do 2018-01-21
490 zł zamknięty
Łódź: Podstawy terapii pozycji oralnej OPT Regulamin szkoleń mgr Piotr Jaworski 2018-01-20 330 zł otwarty
Łódź: Nowoczesny warsztat logopedyczny Regulamin szkoleń mgr Piotr Jaworski 2018-01-20 130 zł otwarty
Poznań: Rotacyzm Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-01-20 120 zł zamknięty
Poznań: Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-01-20 120 zł zamknięty
Łódź: Podstawy karmienia terapeutycznego Regulamin szkoleń mgr Piotr Jaworski 2018-01-21 250 zł otwarty
Poznań: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-01-21 120 zł zamknięty
Poznań: Odkryj moc swojego głosu! – warsztaty + indywidualna konsultacja Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-01-21 120 zł zamknięty
Zielona Góra: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2018-01-27
do 2018-01-28
550 zł zamknięty
Wrocław: Podstawy terapii pozycji oralnej OPT Regulamin szkoleń mgr Piotr Jaworski 2018-01-27 330 zł otwarty
Wrocław: Nowoczesny warsztat logopedyczny Regulamin szkoleń mgr Piotr Jaworski 2018-01-27 130 zł otwarty
Wrocław: Podstawy karmienia terapeutycznego Regulamin szkoleń mgr Piotr Jaworski 2018-01-28 250 zł otwarty
luty 2018
Kraków: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii. Moduł podstawowy Regulamin szkoleń dr Aleksandra Łada 2018-02-02
do 2018-02-03
720 zł otwarty
Zielona Góra: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny Regulamin szkoleń mgr Bogna Stępień Błachowiak, mgr Aleksandra Skubel 2018-02-03
do 2018-02-04
530 zł otwarty
Białystok: Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-02-03 120 zł otwarty
Białystok: Rotacyzm Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-02-03 120 zł otwarty
Wrocław: Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Aleksandra Stojak 2018-02-03 380 zł otwarty
Białystok: Odkryj moc swojego głosu! – warsztaty + indywidualna konsultacja Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-02-04 120 zł zamknięty
Białystok: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-02-04 120 zł otwarty
Łódź: Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2018-02-04 340 zł otwarty
Szczecin: Metoda dobrego startu - kurs nadający uprawnienia do pracy metodą Regulamin szkoleń prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz 2018-02-09
do 2018-02-10
380 zł (studenci 290 zł) zamknięty
Warszawa: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż. Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-02-10
do 2018-02-11
490 zł otwarty
Lublin: Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym Regulamin szkoleń mgr Aneta Giczewska, mgr Renata Ulman-Bogusławska 2018-02-17
do 2018-02-18
450 zł otwarty
Lublin: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk, profesor US 2018-02-17
do 2018-02-18
490 zł zamknięty
Szczecin: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2018-02-17
do 2018-02-18
420 zł otwarty
Lublin: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2018-02-24
do 2018-02-25
380 zł (290 zł studenci) otwarty
Zielona Góra: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka. Regulamin szkoleń Prowadzący: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk 2018-02-24 370 zł otwarty
Wrocław: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka. Regulamin szkoleń Prowadzący: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk 2018-02-25 370 zł otwarty
marzec 2018
Kraków: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2018-03-03 380 zł otwarty
Zielona Góra: Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii. Regulamin szkoleń mgr Maria Bystrzanowska 2018-03-03 290 zł otwarty
Katowice: Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka z Zespołem Downa Regulamin szkoleń Magdalena Putyra, Joanna Kozłowska 2018-03-03 380 zł otwarty
Lublin: Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani. Elementy psychoterapii. Regulamin szkoleń mgr Alina Magdalena Fabczak 2018-03-10 350 zł otwarty
Łódź: Rotacyzm Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-03-10 120 zł otwarty
Łódź: Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-03-10 120 zł otwarty
Łodź: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-03-11 120 zł otwarty
Łódź: Odkryj moc swojego głosu! – warsztaty + indywidualna konsultacja Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-03-11 120 zł otwarty
Lublin: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż. Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-03-17
do 2018-03-18
490 zł otwarty
Wrocław: Afazja - dzieci. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci. Diagnoza i terapia Regulamin szkoleń mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz, mgr Anna Paluch 2018-03-17
do 2018-03-18
510 zł otwarty
Warszawa: Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście Regulamin szkoleń dr Mira Rządzka 2018-03-23 480 zł otwarty
Kraków: Afazja - dorośli, moduł I: Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia, analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Marlena Puchowska 2018-03-24
do 2018-03-25
490 zł otwarty
Poznań: Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2018-03-25 340 zł otwarty
kwiecień 2018
Poznań: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2018-04-07
do 2018-04-08
430 zł otwarty
Kraków: Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2018-04-07 340 zł otwarty
Lublin: Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej. Regulamin szkoleń mgr dr Marta Wysocka 2018-04-07
do 2018-04-08
400 zł (350 zł studenci) otwarty
Katowice: Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2018-04-08 340 zł otwarty
Kraków: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-04-14
do 2018-04-15
490 zł otwarty
Szczecin: Rotacyzm Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-04-14 160 zł otwarty
Szczecin: Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-04-14 160 zł otwarty
Lublin: Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu Regulamin szkoleń dr Joanna Guzik-Iwińska 2018-04-14 370 zł otwarty
Poznań: Wczesna diagnoza i stymulacja Regulamin szkoleń dr Mira Rządzka 2018-04-14 390 zł otwarty
Białystok: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2018-04-14 380 zł otwarty
Łódź: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2018-04-14 370 zł otwarty
Szczecin: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-04-15 160 zł otwarty
Szczecin: Odkryj moc swojego głosu! – warsztaty + indywidualna konsultacja Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-04-15 160 zł otwarty
Rzeszów: Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu Regulamin szkoleń dr Joanna Guzik-Iwińska 2018-04-15 370 zł otwarty
Lublin: Regulatory funkcji MFS - nowe trendy w leczeniu zaburzeń funkcji mowy i zgryzu Regulamin szkoleń lek. stom. Monika Ośko 2018-04-21 590 zł otwarty
Zielona Góra: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2018-04-21 350 zł otwarty
Łódź: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2018-04-21
do 2018-04-22
420 zł otwarty
Jelenia Góra: Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii. Regulamin szkoleń mgr Maria Bystrzanowska 2018-04-21 290 zł otwarty
Zielona Góra: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2018-04-28
do 2018-04-29
430 zł otwarty
Lublin: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2018-04-28 350 zł otwarty
Wrocław: Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych. Regulamin szkoleń dr Monika Łuszczuk 2018-04-28 320 zł otwarty
Kraków: Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka z Zespołem Downa Regulamin szkoleń Magdalena Putyra, Joanna Kozłowska 2018-04-28 380 zł otwarty
Wrocław: Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie Regulamin szkoleń dr Monika Łuszczuk 2018-04-29 320 zł otwarty
maj 2018
Kraków: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2018-05-05
do 2018-05-06
430 zł otwarty
Białystok: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2018-05-05 350 zł otwarty
Lublin: Afazja - dzieci. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci. Diagnoza i terapia Regulamin szkoleń mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz, mgr Anna Paluch 2018-05-12
do 2018-05-13
510 zł otwarty
Poznań: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2018-05-12 350 zł otwarty
Zielona Góra: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2018-05-12 380 zł otwarty
Kraków: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2018-05-13 350 zł otwarty
Wrocław: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-05-19
do 2018-05-20
490 zł otwarty
Lublin: Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych. Regulamin szkoleń dr Monika Łuszczuk 2018-05-19 320 zł otwarty
Lublin: Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie Regulamin szkoleń dr Monika Łuszczuk 2018-05-20 320 zł otwarty
Białystok: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-05-26
do 2018-05-27
490 zł otwarty
Katowice: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2018-05-26
do 2018-05-27
430 zł otwarty
Szczecin: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2018-05-26 490 zł otwarty
Szczecin: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2018-05-27 490 zł otwarty
czerwiec 2018
Zielona Góra: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych Regulamin szkoleń dr Marzena Machoś 2018-06-02 420 zł zamknięty
Zielona Góra: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2018-06-03 420 zł zamknięty
Katowice: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2018-06-08 370 zł otwarty
Lublin: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych Regulamin szkoleń dr Marzena Machoś 2018-06-09 420 zł otwarty
Kraków: Rotacyzm Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-06-09 150 zł otwarty
Kraków: Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-06-09 150 zł otwarty
Wrocław: Regulatory funkcji MFS - nowe trendy w leczeniu zaburzeń funkcji mowy i zgryzu Regulamin szkoleń lek. stom. Monika Ośko 2018-06-09 620 zł otwarty
Łódź: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2018-06-09 380 zł otwarty
Lublin: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2018-06-10 420 zł otwarty
Kraków: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-06-10 150 zł otwarty
Kraków: Odkryj moc swojego głosu! – warsztaty + indywidualna konsultacja Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-06-10 150 zł otwarty
Poznań: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż. Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-06-16
do 2018-06-17
490 zł otwarty
lipiec 2018
Wrocław: Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym Regulamin szkoleń mgr Marta Baj-Lieder 2018-07-07 340 zł otwarty
Wrocław: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne Regulamin szkoleń mgr Marta Baj-Lieder 2018-07-08 280 zł otwarty
wrzesień 2018
Warszawa: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych Regulamin szkoleń dr Mira Rządzka 2018-09-08
do 2018-09-09
520 zł otwarty
Lublin: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2018-09-15 370 zł otwarty
Toruń: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-09-15 120 zł otwarty
Toruń: Rotacyzm Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-09-15 120 zł otwarty
Toruń: Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2018-09-16 120 zł otwarty
październik 2018
Łódź: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2018-10-06
do 2018-10-07
490 zł otwarty
Lublin: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2018-10-13 380 zł otwarty
Katowice: Afazja - dorośli, moduł I: Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia, analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Marlena Puchowska 2018-10-13
do 2018-10-14
490 zł otwartygrudzień 2017
Lublin: APD - diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN. Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Aleksandra Stojak 2017-12-02 380 zł zamknięty
Warszawa: Jąkanie wczesnodziecięce. Diagnoza i terapia Regulamin szkoleń prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski 2017-12-02
do 2017-12-03
480 zł zamknięty
Lublin: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2017-12-04 120 zł zamknięty
Lublin: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny Regulamin szkoleń mgr Bogna Stępień Błachowiak, mgr Aleksandra Skubel 2017-12-09
do 2017-12-10
530 zł zamknięty
Kraków: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych Regulamin szkoleń dr Marzena Machoś 2017-12-09 420 zł zamknięty
Kraków: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2017-12-10 420 zł zamknięty
Poznań: Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu Regulamin szkoleń dr Joanna Guzik-Iwińska 2017-12-10 370 zł zamknięty
Białystok: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych Regulamin szkoleń dr Marzena Machoś 2017-12-16 420 zł zamknięty
Łódź: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2017-12-16
do 2017-12-17
380 zł (290 zł studenci) zamknięty
Białystok: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2017-12-17 420 zł zamknięty
styczeń 2018
Katowice: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2018-01-13 420 zł zamknięty
Lublin: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska, mgr Katarzyna Orzeł 2018-01-13
do 2018-01-14
450 zł (studenci 400 zł) zamknięty
Katowice: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2018-01-14 420 zł zamknięty
Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }