Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Najnowsze szkolenia

Aby wziąć udział w szkoleniu należy założyć konto na naszej stronie internetowej, następnie zalogować się, wybrać właściwe szkolenie i wysłać zgłoszenie. Poprawność wykonania operacji zostanie potwierdzona wiadomością wysłaną na podany przy rejestracji adres mailowy. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.

 

Przy rejestracji prosimy zwracać uwagę na poprawność wpisywanych informacji. Podanie nr PESEL, daty oraz miejsca urodzenia jest konieczne w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)  W przypadku wątpliwości co do sposobu przekazywania nam danych osobowych prosimy o kontakt na numer telefonu 505 255 435.

 

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00036/2018

Instytut Edukacji Logopedycznej posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie przeprowadzania szkoleń logopedycznych.

Wszystkie szkolenia

Temat Prowadzący Termin Cena Nabór
luty 2019
Koszalin: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 28.01 Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-02-16
do 2019-02-17
470 zł zamknięty
Białystok: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-02-17 160 zł zamknięty
Białystok: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-02-17 160 zł zamknięty
Warszawa: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? Warsztaty dla nauczycieli dzieci dwujęzycznych i logopedów. Regulamin szkoleń dr Aneta Nott-Bower 2019-02-23 480 zł zamknięty
Wrocław: Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych Regulamin szkoleń mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 2019-02-23 390 zł zamknięty
Lublin: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-02-23 160 zł otwarty
Lublin: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-02-23 160 zł otwarty
marzec 2019
Poznań: Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-03-02 340 zł otwarty
Białystok: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-03-09 370 zł otwarty
Poznań: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-09 160 zł otwarty
Lublin: Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce. Regulamin szkoleń dr hab. Lilianna Konopska, prof. US 2019-03-09
do 2019-03-10
690 zł otwarty
Poznań: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-09 160 zł otwarty
Zielona Góra: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 07.02 Regulamin szkoleń prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska 2019-03-09
do 2019-03-10
700 zł otwarty
Toruń: Dysfagia - diagnoza i terapia pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-03-09 390 zł otwarty
Poznań: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-10 160 zł otwarty
Poznań: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-10 160 zł otwarty
Toruń: Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-03-10 390 zł otwarty
Zielona Góra: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-03-16
do 2019-03-17
470 zł otwarty
Kraków: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru Regulamin szkoleń dr Martyna Brychcy 2019-03-16
do 2019-03-17
1100 zł otwarty
Lublin: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 06.02 Regulamin szkoleń mgr Bogna Stępień Błachowiak, mgr Aleksandra Skubel 2019-03-16
do 2019-03-17
620 zł otwarty
Katowice: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-03-23 480 zł otwarty
Kraków: Dyzartria wyzwaniem logopedy Regulamin szkoleń mgr Magdalena Mazur 2019-03-23 450 zł otwarty
Białystok: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2019-03-23
do 2019-03-24
550 zł otwarty
Wrocław: Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii dla zaawansowanych. Regulamin szkoleń mgr Maria Bystrzanowska 2019-03-23 370 zł otwarty
Łódź: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-03-24 480 zł otwarty
Warszawa: Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2019-03-24 390 zł otwarty
Łódź: Diagnoza i terapia dzieci z ORM ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 06.02 Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2019-03-30
do 2019-03-31
550 zł otwarty
Rzeszów: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-30 160 zł otwarty
Katowice: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny Regulamin szkoleń mgr Bogna Stępień Błachowiak, mgr Aleksandra Skubel 2019-03-30
do 2019-03-31
620 zł otwarty
Rzeszów: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-30 160 zł otwarty
Rzeszów: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-31 160 zł otwarty
Rzeszów: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-03-31 160 zł otwarty
kwiecień 2019
Łódź: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-04-06 160 zł otwarty
Łódź: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-04-06 160 zł otwarty
Warszawa: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 11.02 Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2019-04-06
do 2019-04-07
690 zł otwarty
Wrocław: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-04-06 400 zł otwarty
Łódź: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-04-07 160 zł otwarty
Łódź: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-04-07 160 zł otwarty
Wrocław: Stymulowanie mowy i myślenia. Grupowe zabawy logopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-04-07 270 zł otwarty
Warszawa: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych Regulamin szkoleń dr Mira Rządzka 2019-04-13
do 2019-04-14
650 zł otwarty
Białystok: Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych Regulamin szkoleń mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 2019-04-13 390 zł otwarty
Katowice: Badania słuchu w logopedii. Odczytywanie i interpretacja wyników badań słuchu w praktyce. Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Stojak 2019-04-13 370 zł otwarty
Poznań: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny Regulamin szkoleń mgr Bogna Stępień Błachowiak, mgr Aleksandra Skubel 2019-04-13
do 2019-04-14
620 zł otwarty
Kraków: Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-04-14 340 zł otwarty
Białystok: Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin szkoleń mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 2019-04-14 390 zł otwarty
Lublin: Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii. Regulamin szkoleń mgr Maria Bystrzanowska 2019-04-14 390 zł otwarty
Lublin: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-04-27 480 zł otwarty
Lublin: Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa – kurs podstawowy Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-04-28 480 zł otwarty
maj 2019
Kraków: Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych Regulamin szkoleń mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 2019-05-11 390 zł otwarty
Białystok: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru Regulamin szkoleń dr Martyna Brychcy 2019-05-11
do 2019-05-12
1100 zł otwarty
Poznań: Dysfagia - diagnoza i terapia pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-05-11 390 zł otwarty
Kraków: Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin szkoleń mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska 2019-05-12 390 zł otwarty
Poznań: Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-05-12 390 zł otwarty
Lublin: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2019-05-18
do 2019-05-19
550 zł otwarty
Warszawa: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2019-05-18 390 zł otwarty
Kraków: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-05-25
do 2019-05-26
470 zł otwarty
Białystok: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2019-05-25
do 2019-05-26
690 zł otwarty
czerwiec 2019
Białystok: Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-06-01 340 zł otwarty
Kraków: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych Regulamin szkoleń dr n. hum. Anna Regner 2019-06-07
do 2019-06-08
850 zł otwarty
Szczecin: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-06-08
do 2019-06-09
470 zł otwarty
Warszawa: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-08 160 zł otwarty
Warszawa: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-08 160 zł otwarty
Łódź: Dysfagia - diagnoza i terapia pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-06-08 390 zł otwarty
Gdańsk: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-06-08 400 zł otwarty
Wrocław: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy Regulamin szkoleń mgr Wojciech Kozłowski 2019-06-08 390 zł otwarty
Warszawa: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-09 160 zł otwarty
Warszawa: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-06-09 160 zł otwarty
Łódź: Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-06-09 390 zł otwarty
Kraków: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2019-06-15
do 2019-06-16
550 zł otwarty
Katowice: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2019-06-15
do 2019-06-16
690 zł otwarty
Zielona Góra: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2019-06-15
do 2019-06-16
470 zł otwarty
Szczecin: Dysfagia - diagnoza i terapia pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-06-29 390 zł otwarty
Lublin: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2019-06-29
do 2019-06-30
470 zł otwarty
Szczecin: Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej Regulamin szkoleń dr Marta Zawichrowska 2019-06-30 390 zł otwarty
lipiec 2019
Lublin: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej Regulamin szkoleń prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska 2019-07-06
do 2019-07-07
700 zł otwarty
Kraków: Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym Regulamin szkoleń mgr Marta Baj-Lieder 2019-07-06 400 zł otwarty
Kraków: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne Regulamin szkoleń mgr Marta Baj-Lieder 2019-07-07
do 2019-07-07
310 zł otwarty
sierpień 2019
Lublin: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2019-08-24
do 2019-08-25
690 zł otwarty
Lublin: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-08-31 160 zł otwarty
Lublin: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-08-31 160 zł otwarty
wrzesień 2019
Lublin: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-09-01 160 zł otwarty
Lublin: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-09-01 160 zł otwarty
Opole: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-09-06 370 zł otwarty
Szczecin: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-09-13 370 zł otwarty
Warszawa: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-09-14 400 zł otwarty
Warszawa: Stymulowanie mowy i myślenia.Grupowe zabawy logopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-09-15 270 zł otwarty
Łódź: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej Regulamin szkoleń prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska 2019-09-21
do 2019-09-22
700 zł otwarty
Szczecin: Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii. Regulamin szkoleń mgr Maria Bystrzanowska 2019-09-22 390 zł otwarty
Szczecin: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-09-28 160 zł otwarty
Szczecin: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-09-28 160 zł otwarty
Lublin: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-09-28 400 zł otwarty
Szczecin: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-09-29 160 zł otwarty
Szczecin: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-09-29 160 zł otwarty
Lublin: Stymulowanie mowy i myślenia. Grupowe zabawy logopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-09-29 270 zł otwarty
październik 2019
Szczecin: Diagnoza i terapia dzieci z ORM Regulamin szkoleń mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży 2019-10-05
do 2019-10-06
550 zł otwarty
Katowice: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-10-12 400 zł otwarty
Katowice: Stymulowanie mowy i myślenia. Grupowe zabawy logopedyczne. Regulamin szkoleń mgr Agata Gładowicz-Bojarska 2019-10-13 270 zł otwarty
Lublin: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-10-25 370 zł otwarty
Wrocław: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2019-10-26
do 2019-10-27
690 zł otwarty
listopad 2019
Katowice: Trening karmienia logopedycznego od podstaw Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-11-15 370 zł otwarty
Poznań: Trening karmienia logopedycznego od podstaw Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-11-22 370 zł otwarty
Gdańsk: Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Regulamin szkoleń dr hab. Barbara Ostapiuk 2019-11-23
do 2019-11-24
690 zł otwarty
Wrocław: Trening karmienia logopedycznego od podstaw Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-11-29 370 zł otwarty
grudzień 2019
Łódź: Trening karmienia logopedycznego od podstaw Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-12-13 370 zł otwartystyczeń 2019
Lublin: Trening karmienia logopedycznego od podstaw Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-01-11 370 zł zamknięty
Warszawa: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej Regulamin szkoleń mgr Agnieszka Dziedzic 2019-01-12
do 2019-01-13
470 zł zamknięty
Kraków: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-01-12 480 zł zamknięty
Łódź: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-01-12 370 zł zamknięty
Wrocław: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-01-19 160 zł zamknięty
Wrocław: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-01-19 160 zł zamknięty
Katowice: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 02.01 Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-01-19 370 zł zamknięty
Wrocław: Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-01-20 160 zł zamknięty
Wrocław: Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-01-20 160 zł zamknięty
Poznań: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 03.01 Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-01-26 370 zł zamknięty
Zielona Góra: Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD/APD). Regulamin szkoleń mgr Magdalena Mazur 2019-01-26 450 zł zamknięty
luty 2019
Poznań: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-02-02 480 zł zamknięty
Lublin: Kinesiotaping z podejściem Esther de Ru Regulamin szkoleń dr Martyna Brychcy 2019-02-02
do 2019-02-03
1100 zł zamknięty
Poznań: Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa – kurs podstawowy Regulamin szkoleń dr n. hum. Marzena Machoś 2019-02-03 480 zł zamknięty
Szczecin: Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą Regulamin szkoleń mgr Magdalena Tarnawska 2019-02-15 340 zł zamknięty
Białystok: Rotacyzm. ABC początkującego logopedy ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ OD 24.01 Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-02-16 160 zł zamknięty
Białystok: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy Regulamin szkoleń mgr Sylwia Zasada 2019-02-16 160 zł zamknięty
Wrocław: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne ZAPISY NA GRUPĘ II! Regulamin szkoleń mgr Aleksandra Kaczyńska 2019-02-16 370 zł zamknięty
Warszawa: Dyzartria wyzwaniem logopedy Regulamin szkoleń mgr Magdalena Mazur 2019-02-16 450 zł zamknięty
Harmonogram szkoleń Załóż konto }