Szkolenia otwarte

Opis


Prowadząca: dr Amelia Dziurda-Multan dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej.

Godziny zajęć: 8:30 - 12:30

Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych

 

Koszt online: 120,00 zł 

  

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole/przedszkolu. Interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Program szkolenia przewiduje pogłębienie wiedzy na temat realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze zmianami w regulacjach prawnych wprowadzonych od 1 września 2017 r. oraz omówione zostanie Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W szkoleniu uwzględniono najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania nauczyciela oraz zadania dyrektora. Dodatkowo wskazano uniwersalne metody dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym porównanie rozporządzeń.
 2. Nowe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 3. Zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
 4. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w szkole/przedszkolu.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole - praktyczne wskazówki,
 6. Dokumentowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzory dokumentów - procedury, IPET-y, wnioski, pisma.
 7. Praktyczne wskazówki - jak przygotować się do kontroli MEN.
 8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Zasady dokumentowania pomocy pp.

Treści szkolenia dotyczą następujących aktów prawnych: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Grupa docelowa: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

 

Szkolenie realizowane na platformie Clickmeeting. Link dostępowy wysyłany jest w wiadomości mailowej dzień przed szkoleniem.

 

W koszty szkolenia wliczone są: udział w szkoleniu za pośrednictwem platformy internetowej, możliwość bieżącego kontaktu z prowadzącym poprzez czat, materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045.

Szkolenie NIE jest nagrywane.

 

 

Kontakt i dodatkowe informacje: 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 575 905 286,

wiadomość:  www.facebook.com/ODN.InstytutLogopedyczny/

 

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:6
Rezerwacje do:23/10/2020 12:59
Zaczyna się:24/10/2020 08:30
Kończy się:24/10/2020 12:30
Lokalizacja:Lublin

Rezerwacja

Cena:
zł 120.00
Rejestracja Logowanie zrobić rezerwację

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl