Lublin

16 paź
h. 14:00

Komu i dlaczego zagraża uzależnienie od internetu (IAD)?

Jak rozpoznać objawy nadmiernego korzystania z mediów elektronicznych? Jak przekazać rodzicom wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z mediów elektronicznych przez dzieci? Jak rozmawiać z uczniami na temat rozsądnego korzystania z mediów elektronicznych?
23 paź
h. 14:00

Skuteczna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole wraz z interpretacją zapisów w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, by spełnić wymagania MEN? Jak wywiązywać się z zadań w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i przygotować się do kontroli zgodnie z rozporządzeniami MEN? Jak interpretować zapisy w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
28 paź
h. 14:00

Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć z edukacji matematycznej.

Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną poprzez: honorowanie różnic indywidualnych, respektowanie porządku rozwojowego, przestrzeganie zasady stopniowania trudności, właściwą postawę nauczyciela.
5 lis
h. 14:00

Relacja rodzic-nauczyciel: czy musi być trudna?

Jest to jeden z najważniejszych obszarów działania szkoły/placówki, dotyczy też różnego rodzaju specjalistów, wspierających rozwój dziecka i młodzieży. To także jeden z trudniejszych aspektów pracy pedagogicznej, stąd wiedza i umiejętności w tym zakresie wydają się nie do przecenienia.
13 lis
h. 14:00

Kompetencje kluczowe w przedszkolu

Jak rozwój kompetencji kluczowych wpływa na rozwój dziecka? Jakie metody pracy nauczyciela sprzyjają rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka?

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642