Lublin

29 sty
h. 14:30

Przemoc rówieśnicza - profilaktyka, metody oddziaływań

Lublin
Specyfika przemocy rówieśniczej, poznanie metod reagowania w sytuacjach występowania agresji i prześladowania, doskonalenie umiejętności zapobiegania sytuacjom przemocy wśród dzieci i młodzieży.
1 lut
h. 09:00

Escape room krok po kroku – jak zmienić lekcje w fascynującą przygodę, kształtować kompetencje kluczowe i skutecznie uczyć

Lublin
Co zrobić, żeby escape room był pełnowartościową lekcją, podczas której uczniowie kształtują kompetencje kluczowe, utrwalają lub zdobywają nową wiedzę - autorskie escape roomy z zakresu gramatyki języka polskiego i lektur.
26 lut
h. 13:30

Diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii

Lublin
Czym jest dysleksja? Jak rozpoznać dziecko z grupy ryzyka dysleksji? Jaką pomoc zastosować, aby skutecznie skompensować deficyty rozwojowe odpowiadające za trudności w czytaniu i pisaniu? Jak powinna wyglądać współpraca szkoły, rodziców i terapeutów?
29 lut
h. 09:00

Lektury - fascynująca przygoda

Lublin
Jak sprawić, żeby uczniowie czytali lektury i coś z nich zapamiętywali ?
14 mar
h. 09:00

Skuteczna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole wraz z interpretacją zapisów w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Lublin
Jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole? Jak wywiązywać się z zadań w ramach pomocy p-p w szkole i przygotować się do kontroli zgodnie z rozporządzeniami MEN? Jak interpretować zapisy w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642