Szkolenia otwarte

4 paź
h. 09:00

Diagnoza funkcji dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP–R

Lublin
Przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania narzędzia PEP-R w tworzeniu programów terapeutycznych dla dzieci z ASD (zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
11 paź
h. 09:00

Skuteczna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole wraz z interpretacją zapisów w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Lublin
Jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole? Jak interpretować zapisy w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
15 paź
h. 15:00

Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna i wychowawcy – jak wspomagać rozwój dziecka z zaburzeniami SI poprzez ćwiczenia i zabawy.

Lublin
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami integracji sensorycznej. Wdrożenie elementów SI do warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga.
21 paź
h. 13:30

Diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii

Lublin
Czym jest dysleksja? Jak rozpoznać dziecko z grupy ryzyka dysleksji? Jaką pomoc zastosować, aby skutecznie skompensować deficyty rozwojowe odpowiadające za trudności w czytaniu i pisaniu? Jak powinna wyglądać współpraca szkoły, rodziców i terapeutów?
24 paź
h. 09:00

Pierwsze kroki w kodowaniu – czyli wstęp do programowania!

Lublin
Kodowanie i programowanie dla najmłodszych, w oparciu o nową podstawę programową dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Gry i zabawy uczące kodowania i programowania.
14 lis
h. 09:00

Logorytmika w działaniach nauczyciela przedszkola

Lublin
Logorytmika to połączenie słów ruchu muzyki. Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu (działania poznawczego korelacji słowa, muzyki i ruchu). Przedstawione zostaną gotowe zabawy i piosenki do wykorzystania w pracy.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl