Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Logorytmika

Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej.

Temat:

Logorytmika

Prowadzący:

Dr Marta Wysocka - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

17-18 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

sobota 09:00-17:00, niedziela 09:00-13:00

Miejsce :

Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6-7, II piętro

Cena:

400 zł (300 zł studenci)

Zgłoszenia:

Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/2mNW4Do

Uczestnicy:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi), studenci

Liczba miejsc:

15-20

Uwagi:

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą w wygodnych strojów i miękkiego obuwia lub skarpet.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad.

 

Po przesłaniu wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleńZapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }