Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Agnieszka Zielińska - logopeda, audiolog, protetyk słuchu oraz terapeuta ręki.

Kontakt: agnieszka.zielinska@instytutlogopedyczny.pl

Czym zajmuje się logopeda audiolog? Kliknij tutaj

 

Prowadzę terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe: logorytmikę i język migowy. Zapraszam do siebie osoby zarówno z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchami jak i z problemami w płynności mowy. Prowadzę także terapię w nurcie Metody Krakowskiej oraz naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

 

Swoje doświadczenie logopedyczne oraz w pracy z dziećmi zdobywałam w:

 • Firmie Opiekuńczo-Usługowej „Pomocna Dłoń”,
 • Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa UMCS,
 • Ośrodku Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo nr 2 „Bliźniak”,
 • Ośrodku Akademii Młodzieżowej nr 1 „Teatr”.

Odbywałam także praktyki w ośrodkach tj.:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
 • Zespół Poradni Nr 2 w Lublinie,
 • Przedszkole Nr 3 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublinie im. Jana Kochanowskiego.

Ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne, a także uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, m.in.:

 1. „Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne.”
 2. „Wczesna interwencja logopedyczna”
 3. „Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa w szkole i przedszkolu”
 4. „TERAPIA RĘKI – diagnoza-terapia-masaż ©” I i II stopień
 5. „Logorytmika – ruch słuch słowo ©”
 6. „Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy” „Rehabilitacja funkcji połykania we wczesnym etapie po wystąpieniu epizodu udarowego.”
 7. „Terapia ręki oraz zintegrowany trening pisania Sihand jako forma wspomagania rozwoju dziecka”
 8. „Gotowanie terapeutyczne”
 9. „Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym- podstawa terapii logopedycznej dziecka z autyzmem”
 10. „Zaburzenia rezonansu w diagnozie i terapii logopedycznej”
 11. „Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypako, chevy tubes)”
 12. „Wsparcie fizjoterapeutyczne do prawidłowego i efektywnego ssania noworodka urodzonego drogą cięcia cesarskiego”
 13. „Jak zdiagnozować 2-latka? Karty Oceny Logopedycznej Dziecka we wczesnej interwencji logopedycznej”
 14. „Diagnoza profilowa (TEST PEP-R) – wstępna ocena funkcjonowania dziecka”
 15. „Standard terapii logopedycznej dzieci z padaczką”
 16. „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej”
 17. „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych”.
 18. „Programowanie języka u osób dorosłych z afazją” - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Terapia Logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy.
 19. Akademia Umiejętności MED-EL w Polsce, I oraz II stopień: „Najnowsze osiągnięcia medyczne, technologiczne oraz terapeutyczne - pozwalające na realne wyrównywanie szans dzieci z ubytkiem słuchu w nauczaniu powszechnym”.
 20. „Autyzm.Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem.'
 21. Kurs bazowy „ABC autyzmu i Zespołu Aspergera'.
 22. 'Wykorzystanie masażu Shantala w terapii logopedycznej. Rola stymulacji dotykowej w rozwoju dziecka.'
 23. 'Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną.'
 24. Metoda Krakowska:
  - 'Terapia neurobiologiczna - dla początkujących'
  - 'Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu'
  - 'Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®'
  - 'Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)'

Kontynuuję zdobywanie specjalistycznej wiedzy na studiach oraz szkoleniach. Posługuję się językiem migowym – posiadam certyfikat I oraz II stopnia. Jestem logopedą z pasją, do terapii tworzę własne pomoce, z których część można znaleźć na fanpage'u Instytutu Edukacji Logopedycznej. Zapraszam do kontaktu!Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }