Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

 

Nasza firma zajmuje się szeroko rozumianą edukacją logopedyczną. Organizujemy specjalistyczne szkolenia, które wzbogacą warsztat pracy logopedów, pedagogów, psychologów oraz innych zainteresowanych osób o nowe umiejętności przydatne w czuwaniu nad prawidłowym rozwojem mowy. Celem szkoleń jest również wyposażenie uczestników w umiejętności, które będą mogli wykorzystać, prowadząc terapie: logopedyczną, pedagogiczną czy psychologiczną. Szkolenia organizujemy za terenie całej Polski.

Ponadto specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z emisji głosu (logopedia artystyczna) skierowanych do osób, które pracują głosem (np. nauczyciele, menedżerowie, wykładowcy, handlowcy, rzecznicy 
prasowi, dziennikarze, politycy). Organizujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych szkół i placówek edukacyjno-wychowawczych.

W ramach działalności Instytutu Edukacji Logopedycznej funkcjonuje Gabinet Logopedyczny, w którym prowadzimy profilaktykę logopedyczną, terapię dzieci i dorosłych oraz ćwiczenia z zakresu 
logopedii artystycznej. Prowadzimy także zajęcia z zakresu logorytmiki, nauki języka migowego dla grup przedszkolnych.

Stale rozwijamy się i poszerzamy naszą ofertę edukacyjną - 
nawiązaliśmy współpracę z psychologiem dziecięcym oraz pedagogiem. Dążymy do stworzenia centrum holistycznej terapii logopedycznej oraz ośrodka doskonalenia dla nauczycieli i logopedów.

W okresie wakacyjnym prowadzimy terapię logopedyczną oraz wspomagamy rozwój dzieci podczas zajęć grupowych z logorytmiki oraz w trakcie indywidualnych spotkań z logopedami, psychologiem i pedagogiem.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby oraz instytucje zainteresowane współpracą z Instytutem.Harmonogram szkoleń Załóż konto }