fbpx

Logopeda, trener głosu i oddechu - czym się zajmuje?

Logopeda, trener głosu i oddechu - czym się zajmuje?


Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozą oraz terapią wad wymowy u dzieci i dorosłych.

Logopeda wspiera małych pacjentów w kształtowaniu prawidłowej wymowy, udziela rodzicom wskazówek, jak pracować w domu, aby stymulować rozwój mowy. Logopeda pomaga dorosłym pacjentom pracować nad wyrazistością wymowy oraz usuwać jej zaburzenia.

Aby terapia logopedyczna była bardziej skuteczna i miała wymiar holistyczny, logopeda współpracuje z takimi specjalistami jak: neurolog, laryngolog, ortodonta, psycholog, audiolog.

 

Skonsultuj się z logopedą, gdy:

Dziecko: 

 1. Ma ponad 6 miesięcy i do tej pory nie gaworzy;
 2. Ma ponad rok, a w jego języku nie pojawiły się sylaby i pojedyncze wyrazy, które w tym okresie powinny zastępować całe zdania;
 3. W wieku trzech lat nie artykułuje głosek: p, b, m, p’, b’, m’, f, w, f’, w’, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, k’, g’, ch, t, d, n, l, l’, j, ł oraz ma problemy z artykulacją samogłosek ustnych i nosowych; ponadto ma ubogi zasób słownictwa i większość wyrazów, którymi się posługuje, mówi „po swojemu”;
 4. Skończyło trzy lata i nie potrafi wypowiadać prostych zdań;
 5. Czteroletnie zastępuje głoski syczące (s, z, c, dz) ciszącymi (ś, ź, ć, dź), a zamiast r mówi j, a ponadto zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np.: d na t (zamiast dom, tom), g na k (zamiast góry, kury), w na f (zamiast woda, fota);
 6. W szóstym roku życia – ma problemy z rozróżnianiem słuchowym głosek, które podobnie brzmią, np. zamiast bułka czyta i pisze półka, czy zamiast koza czyta i pisze kosa;
 7. Po ukończeniu szóstego roku życia nie potrafi wyartykułować głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), najczęściej zastępuje je s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź;
 8. Sześcioletnie zacina się, powtarza sylaby i objawy te występują coraz częściej;

W każdym wieku ma problemy z:

 • Oddychaniem – właściwym gospodarowaniem powietrzem w czasie wypowiedzi lub podczas oddychania ma otwarte usta,
 • Połykaniem,
 • Nieprawidłowo anatomicznie ukształtowanymi elementami aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowo zbudowane: wargi, język, podniebienie);

Ponadto:

 • Masz wrażenie, że nie słyszy Twoich poleceń,
 • Wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę podczas artykulacji,
 • Starsze ma trudności w czytaniu i pisaniu.

Dorosła Osoba:

 1. Straciła zdolności komunikacyjne na skutek wypadku, udaru czy guza mózgu oraz procesów zwyrodnieniowych;
 2. Zawodowo w dużej mierze posługuje się głosem (np.: nauczyciele, menedżerowie, wykładowcy, handlowcy, rzecznicy prasowi, dziennikarze, politycy, reprezentanci handlowi, pracownicy call center) lub po prostu pragnie posiąść tajniki prawidłowego, a także eleganckiego posługiwania się głosem;
 3. Zmaga się z jąkaniem;
 4. W przeszłości nie prowadzono u niej terapii wad wymowy (seplenienie, wadliwe wypowiadanie głoski r), a w znacznym stopniu utrudniają one funkcjonowanie w społeczeństwie.

Trener głosu i oddechu zajmuje się emisją i psychologią głosu, profilaktyką oraz terapią zaburzeń głosu, a także właściwa artykulacją, a co za tym idzie - prawidłową wymową. Trener emisji głosu doskonali również właściwą dykcję. Ponadto uczy, jak radzić sobie głosowo (i nie tylko) podczas wystąpień publicznych również w stresujących sytuacjach.

Masz wątpliwości? Umów się na konsultację wstępną!

Nasz specjalista zaprasza!


umów się na wizytę

Umów się na wizytę

Wybierz specjalistę, u którego chcesz się poradzić: logopeda, neurologopeda, audiolog, trener emisji głosu, psycholog, pedagog

Tel.: +48 881 527 414

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl