fbpx

Procedury bezpieczeństwa stosowane w gabinetach Instytutu Edukacji Logopedycznej w związku z COVID-19


Instytut Edukacji Logopedycznej działa zgodnie z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, z uwzględnieniem zwiększonej częstotliwości działań dezynfekcyjnych oraz zaostrzonych procedur kontaktu z innymi osobami. Stan zdrowia pracowników Instytutu jest monitorowany. Pracownicy zostali odpowiednio poinstruowani w związku z bezpieczeństwem pracy i metodami ochrony przed zakażeniem. Pracownicy stale korzystają ze środków ochrony osobistej odpowiednich do wykonywanej pracy.


Na terenie Instytutu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust (maseczka lub przyłbica) oraz noszenia jednorazowych rękawiczek. Logopeda pracuje w przyłbicy ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych. Pacjentom zapewniamy przyłbicę, która po każdym użyciu jest dezynfekowana. Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej nie jest możliwe prowadzenie jej w maseczce. Pomoce logopedyczne, używane w trakcie terapii, jak i powierzchnie w gabinetach są dezynfekowane po wizycie każdego Pacjenta. Aby Pacjenci oraz ich Opiekunowie nie mieli styczności z przedmiotami użytkowanymi przez innych Pacjentów, usunięty został dystrybutor wody oraz przedmioty, z których wcześnie mogły korzystać osoby w trakcie przebywania w poczekalni. W poczekalni udostępniony został płyn do dezynfekcji oraz jednorazowe chusteczki higieniczne. Na wizytę należy przyjść maksymalnie 10 minut wcześniej w rękawiczkach jednorazowych oraz z zasłoniętymi ustami i nosem. Z jednym Pacjentem może przyjść maksymalnie jeden Opiekun.


Zmniejszona została liczba osób mogących przebywać jednocześnie w poczekalni do 4 (dwoje dorosłych + dwoje dzieci). W przypadku jeśli liczba pacjentów w poczekalni będzie zbyt duża, personel może poprosić o poczekanie na zewnątrz lub udostępnić jeden z gabinetów jako poczekalnię. Od razu po wejściu do Instytutu należy założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować te, które ma się już na dłoniach.

Odzież wierzchnią należy wieszać wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Podczas pobytu w poczekalni należy zachować przynajmniej 2 m dystansu od drugiej osoby. Należy unikać dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby. W przypadku dotknięcia należy zdezynfekować ręce. Preferowane są płatności bezgotówkowe (płatność kartą lub telefonem ewentualnie przelewem przed wizytą). W przypadku użycia gotówki, po zakończeniu transakcji należy zdezynfekować ręce.

Dla bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w Instytucie, zarówno Pacjentów, jak i Pracowników, prosimy o nieprzychodzenie do Instytutu w każdej z trzech poniższych sytuacji:

1. Występowania objawów takich jak: temperatura powyżej 37,5°C, kaszel, duszność, objawy przeziębieniowe np. katar, drapanie w gardle lub objawy podrażnienia i zapalenia spojówek.
2. Pozostawania w nadzorze epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny.
3. Kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z kimś, kto miał którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, w ostatnich 14 dniach.

Nowe terminy wizyt są umawiane zgodnie z nowymi grafikami, uwzględniającymi przebywanie mniejszej liczby osób w placówce.

Apelujemy do Pacjentów o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdują się w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus.


Informacje można też uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ: 800 190 590.


 • Oświadczenie opiekuna/pacjenta - wzór (kliknij, aby rozwinąć)

  …………………………..………………………………………………………….……………..

  (Imię i nazwisko)

   

  Oświadczam, że ja i Pacjent pozostający pod moją opieką jesteśmy zdrowi i nie występują u nas objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. Nie zamieszkiwaliśmy z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieliśmy kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 w okresie 14 dni przed rozpoczęciem terapii.

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z przedstawionymi Procedurami Bezpieczeństwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

  Data Podpis Opiekuna/Pacjenta
  a a
  a a
  a a
  a a
  a a

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl