Cennik

Cennik

(obowiązuje od 1 września 2017 r.)

KONSULTACJE:

 • logopedyczna - 100PLN/60 min
 • neurologopedyczna - 100PLN/60 min
 • surdologopedyczna  - 100PLN/60 min
 • zaburzeń karmienia - 120PLN/60 min
 • emisji głosu - 120PLN/60 min
 • psychologiczna - 100PLN/60 min
 • pedagogiczna - 100PLN/60 min
 • wizyta kontrolna - monitoring rozwoju dziecka (spotkanie kontrolne, obserwacja postępów w rozwoju dziecka wg zaleceń udzielonych podczas wcześniejszych konsultacji) - 100PLN/60 min

TERAPIA:

 • terapia logopedyczna - 50PLN/30 min
 • terapia neurologopedyczna - 60PLN/30 min
 • terapia surdologopedyczna - 50PLN/30 min
 • terapia Metodą Krakowską - 85PLN/50 min
 • terapia zaburzeń funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmu - 100PLN/60 min
 • terapia psychologiczna - 100PLN/60 min
 • terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia korekcyjno-wyrównanwcze) - 100PLN/60 min
 • zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki szkolnej - 100PLN/60 min

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA WSTĘPNA (dotycząca zaburzeń rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeń komunikacji):*

 • logopedyczna - 100PLN/60 min
 • neurologopedyczna - 100PLN/60 min
 • surdologopedyczna - 100PLN/60 min

*DIAGNOZA CAŁOŚCIOWA/SZCZEGÓŁOWA - 250PLN/180 min (3 spotkania), płatne z góry.

Diagnoza obejmuje:

 • wywiad z Rodzicami,
 • analizę dokumentacji medycznej i  pedagogiczno-psychologicznej,
 • ocenę warunków anatomicznych i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • orientacyjną ocenę słuchu,
 • ocenę słuchu fonematycznego,
 • ocenę lateralizacji,
 • obserwację gotowości komunikacyjnej dziecka,
 • ocenę umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka (wymowa, zasób słownictwa czynnego i biernego, mowa wiązana),
 • omówienie wyników diagnozy z Rodzicami i przekazanie pisemnej opinii zawierającej dane diagnostyczne oraz wskazania do terapii  i  ewentualnej  konieczności poszerzenia diagnostyki u innych specjalistów.

ZAJĘCIA GRUPOWE (realizowane w przypadku zebrania się grupy min 6-osobowej):

 • Logorytmika - 20 PLN/30 min
 • Nauka języka migowego dla dzieci - 20 PLN/30 min

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642