Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Opis

Prowadzący: mgr Aleksandra Boroń, logopeda, specjalizuje się w problematyce zaburzeń płynności mowy u dzieci. Stara się propagować wiedzę na ten temat poprzez prowadzenie warsztatów dla logopedów, nauczycieli oraz rodziców dzieci z jąkaniem, a także publikowanie artykułów. Autorka tłumaczenia z języka niemieckiego poradnika autorstwa P. Schneidera Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? Wyd. Centrum Logopedyczne. Katowice 2017. Laureatka Grantu im. prof. G. J. Bruttena w 2018 roku. 

Cel szkolenia: Nabycie wiedzy na temat diagnozy i terapii jąkania wczesnodziecięcego.

Grupa docelowa: logopedzi, psychologowie, nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz wszyscy specjaliści innych dziedzin zainteresowani tą tematyką.

Godziny zajęć: 09:00-17:00 (10h dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 420.00 zł

Program szkolenia:

1. Możliwości i ograniczenia terapii jąkania wczesnodziecięcego:

 - Co to jest jąkanie, skąd się bierze, jak się przejawia, czy ustępuje?

 - Dlaczego nie wszystkie dzieci się jąkają?

 - Czym jąkanie różni się od giełkotu i innych zaburzeń płynności mowy?

 - Jak reagować na jąkanie?

 - Czym różnią się od siebie rozmaite podejścia w terapii (np. metody bezpośrednie i pośrednie, mówienie bardziej płynne versus modyfikacja jąkania, metody zintegrowane)?

 - Jakie są dostępne metody terapeutyczne (podejścia oparte na DCM, Lidcombe Program, Palin-PCI, Mini-KIDS)?

  - Gdzie można się szkolić?

 - Jaka jest skuteczność terapii?

 - Co robić, gdy jąkaniu towarzyszą inne problemy w mowie?

 - A jeśli jąkanie nie ustąpi?

2. Terapia jąkania we wczesnym wieku szkolnym:

 - Jakie są dostępne metody terapeutyczne?

 - Co robić, gdy jąkaniu towarzyszą inne problemy?

 - Jak współpracować ze środowiskiem dziecka?

 - Co może zrobić dla dziecka z jąkaniem rodzic, opiekun, najbliżsi członkowie rodziny, nauczyciele?

 - Jak radzić sobie z jąkaniem w żłobku/przedszkolu/szkole?

 - Jak zapewnić korzystne warunki do porozumiewania się dzieciom z jąkaniem?

 - Gdzie szukać pomocy, gdy dziecko się jąka?

 - Gdzie znaleźć potrzebne informacje o jąkaniu – literatura, źródła internetowe?

Lokalizacja: Warszawa

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:13
Rezerwacje do:31/08/2019 12:00
Zaczyna się:31/08/2019 09:00
Kończy się:31/08/2019 17:00
Lokalizacja:Warszawa

Rezerwacja

Cena:
zł 420.00
Rejestracja Logowanie zrobić rezerwację

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642