Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Cennik

              (obowiązuje od 1 września 2017 r.)

KONSULTACJE:

 • logopedyczna - 100PLN/60 min;
 • neurologopedyczna - 100PLN/60 min;
 • surdologopedyczna  - 100PLN/60 min;
 • zaburzeń karmienia - 120PLN/60 min;
 • psychologiczna - 100PLN/60 min;
 • pedagogiczna - 100PLN/60 min;
 • wizyta kontrolna - monitoring rozwoju dziecka (spotkanie kontrolne, obserwacja postępów w rozwoju dziecka wg zaleceń udzielonych podczas wcześniejszych konsultacji) - 100PLN/60 min;

TERAPIA:

 • terapia logopedyczna - 60PLN/30 min;*
 • terapia neurologopedyczna - 60PLN/30 min;*
 • terapia surdologopedyczna - 60PLN/30 min;*
 • terapia Metodą Krakowską - 85PLN/50 min;
 • terapia zaburzeń funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmu - 100PLN/60 min;
 • terapia psychologiczna - 100PLN/60 min;
 • terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia korekcyjno-wyrównanwcze) - 100PLN/60 min;
 • zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki szkolnej - 100PLN/60 min;

*W przypadku wykupienia pakietu 4 zajęć terapeutycznych z logopedą, neurologopedą, surdologopedą koszt za pojedyncze zajęcia wynosi 50PLN/30 min (płatne z góry za cały pakiet)

 

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA WSTĘPNA (dotycząca zaburzeń rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeń komunikacji):*

 • logopedyczna - 100PLN/60 min;
 • neurologopedyczna - 100PLN/60 min;
 • surdologopedyczna - 100PLN/60 min;

*DIAGNOZA CAŁOŚCIOWA/SZCZEGÓŁOWA - 250PLN/180 min (3 spotkania), płatne z góry.

 

Diagnoza obejmuje:

 • wywiad z Rodzicami,
 • analizę dokumentacji medycznej i  pedagogiczno-psychologicznej,
 • ocenę warunków anatomicznych i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • orientacyjną ocenę słuchu,
 • ocenę słuchu fonematycznego,
 • ocenę lateralizacji,
 • obserwację gotowości komunikacyjnej dziecka,
 • ocenę umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka (wymowa, zasób słownictwa czynnego i biernego, mowa wiązana),
 • omówienie wyników diagnozy z Rodzicami i przekazanie pisemnej opinii zawierającej dane diagnostyczne oraz wskazania do terapii  i  ewentualnej  konieczności poszerzenia diagnostyki u innych specjalistów.

ZAJĘCIA GRUPOWE (realizowane w przypadku zebrania się grupy min 6-osobowej):

 • Logorytmika - 20 PLN/30 min;
 • Miguski (nauka języka migowego dla dzieci) - 20 PLN/30 min;


Harmonogram szkoleń Załóż konto }