Blog

Artykuł: Dokumentowanie terapii logopedycznej

Zagadnienie to dotyczy wszystkich logopedów bez wyjątku, tych, którzy pracują z noworodkami, przedszkolakami, dorosłymi, bez względu na zaburzenia - a mianowicie dokumentacja naszej pracy. W obecnych czasach m.in. my, terapeuci, musimy szczególnie uważać i dokładnie zapisywać wszystko, co robimy i co wiemy o pacjencie.

Główne powody zasadniczo są dwa: pierwszy - oczywisty - aby porządkować swoją pracę, mieć zapisane dane o pacjencie, przebieg terapii, postępy, efekty itp. Drugi powód to działanie poniekąd prewencyjne :) Mając udokumentowaną terapię mamy "zabezpieczenie" w potencjalnych sytuacjach spornych, czy wręcz roszczeniowych pomiędzy terapeutami i pacjentami (lub ich opiekunami).

Nie ma żadnych odgórnie narzuconych wytycznych co do sposobu dokumentacji logopedycznej. Nigdzie nie znajdziemy wymagań jak i gdzie zapisywać prowadzoną terapię. Nawet w placówkach publicznych takich jak szkoły czy przedszkola zajęcia logopedyczne można dokumentować w dziennikach, co najmniej kilku rodzajów. Ważne, aby taki dziennik był zgodny z wymaganiami MEN. Mamy zatem do wyboru np. dziennik zajęć logopedycznych, dziennik zajęć specjalistycznych, tzw. dziennik innych zajęć... i pewnie jeszcze kilka.

Mając dzienniki na biurku, musimy zapisać w nich w pierwszej kolejności dane osobowe naszych pacjentów. Dalej, zwykle są strony, na których zapisujemy: dane z diagnozy, skrótowy indywidualny program terapii oraz analizę, postępy, efekty terapii.  Oczywiście są też rubryki, w których notujemy obecności na zajęciach (to ważne) oraz tematy zajęć, a także przy każdej dacie krótką notatkę o pracy dziecka, zauważonych problemach/ postępach itp.

Pracując w szkole, oprócz dzienników warto mieć też osobny, swój własny sposób na dokumentację, czyli np. indywidualne karty terapii dla każdego pacjenta, gdzie możemy zapisywać wszystko to, na co w dzienniku nie ma miejsca, a co jest ważne w procesie terapii. Warto tam zaznaczyć np. czy pacjent w danym tygodniu ćwiczył w domu, czy nastąpił progres lub regres, co robiliśmy na zajęciach i odnotowywać ważniejsze osiągnięcia z danych zajęć, warto też w takiej własnej "bazie" zapisywać informacje o braku zeszytu na danych zajęciach.

Czy to jednak praca w szkole, czy w przychodni, czy w gabinecie prywatnym, indywidualne karty pacjenta to ważny element dokumentacji. Najlepiej mieć wszystko ułożone alfabetycznie. Przy każdym pacjencie w dokumentach trzymamy dane z diagnozy, kartę wywiadu z opiekunem pacjenta, trzeba też zapisywać/ dołączać informacje medyczne, które mają istotne znaczenie w procesie diagnozy i terapii. Zaznaczamy również, jakie badania i konsultacje lekarskie zaleciliśmy pacjentowi oraz czy zostały wykonane (zaznaczamy daty). Najlepiej dołączyć też wyniki badań medycznych, jeśli oczywiście pacjent/rodzic zechce takowe udostępnić. Takie informacje będą się pojawiać w przebiegu całej terapii, nie tylko na początku po diagnozie. Wszystko sobie na bieżąco zapisujemy we własnych kartach obserwacji lub w specjalnie założonych do tego notesach. To będzie dla nas istotna dokumentacja w przypadku, gdy efekty terapii są niewielkie, bo np. pacjent nie wykonał żadnych badań lub zabiegów, pomimo zaleceń.

W gabinetach prywatnych nie obowiązują oczywiście dzienniki, a sposób dokumentacji zależy indywidualnie od terapeuty. Możemy zakładać specjalne teczki, notesy, skoroszyty lub trzymać wszystko w pudełkach. Ważne, żebyśmy mieli tam porządek, aby można było w każdym momencie do tego wrócić, znaleźć potrzebne informacje, a w razie potrzeby móc przedstawić „czarno na białym” rodzicowi naszego pacjenta.

Co do rodziców/ opiekunów – bardzo istotne jest odnotowywanie rozmów i konsultacji z nimi. Najlepiej każdą rozmowę krótko opisywać: czego dotyczyła, jakie wskazania zostały przekazane itp. Opiekun pacjenta powinien pod taką notatką się podpisać. Mamy wtedy jasny znak w dokumentacji, że wszystko przyjął do wiadomości.

Oczywiście należy pamiętać, że dokumentacja pacjentów powinna być przechowywana zgodnie z RODO.

Maria Brzezińska, logopeda IEL

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dokumentowaniu terapii logopedycznej, zapisz się na szkolenie:

Dokumentowanie terapii logopedycznej

we Wrocławiu https://bit.ly/2uIgyG5

w Lublinie https://bit.ly/39sGioB

w Łodzi https://bit.ly/31QRUPD

Spiesz się, zdążysz skorzystać z niższych cen szkoleń w przedsprzedaży!


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl