Blog

Artykuł: Metoda Krakowska - na czym polega?

Na czym polega Metoda Krakowska? Do kogo skierowana jest terapia Metodą Krakowską? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Metoda Krakowska jest terapią neurobiologiczną skierowaną do dzieci z zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, do dzieci zagrożonych dysleksją, a także do dzieci z zaburzeniami genetycznymi (zespół Downa).

Za twórczynię tej metody uważa się prof. Jagodę Cieszyńską, która jest kierownikiem Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Głównym założeniem metody jest dostarczenie dziecku wiedzy, która z powodu różnych zaburzeń, do tej pory nie mogła być zdobyta. Opiera się ona na tezie neurobiologicznej, według której powstawanie nowych synaps jest uzależnione od doświadczeń dostarczanych dziecku.

Terapia skupia się na budowaniu systemu językowego dziecka zgodnie z etapami jego rozwoju. Materiały do pracy są odpowiednio przygotowane i dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Są atrakcyjne i różnorodne, co powoduje, że dzieci chętnie pracują i nie nudzą się.

 

Zaletą metody jest holistyczne – całościowe spojrzenie na problemy i potrzeby dziecka. Terapeuta Metody Krakowskiej buduje nie tylko kompetencje komunikacyjne i językowe, ale ma również możliwość rozwijania pozostałych funkcji poznawczych.

Wielu rodziców ceni sobie tę metodę za to, że programowanie języka łączy się z wczesną nauką czytania oraz stymulacją wszystkich funkcji poznawczych.

Autor: Neurologopeda, Marta Patkowska

Tekst przygotowany w oparciu o:
1. Cieszyńska J., Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków 2013
2. Strona www: https://centrummetodykrakowskiej.pl/metoda-krakowska/


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl