Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

mgr Monika Miśtal - surdologopeda

Kontakt: monika.mistal@instytutlogopedyczny.pl

 

Jestem surdologopedą, tyflopedagogiem, a także nauczycielką języka polskiego z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jako kierunek studiów podyplomowych wybrałam surdologopedię. W pracy terapeutycznej skoncentrowałam się na potrzebach osób z zaburzeniami słuchu, ponieważ rozumiem ich kłopoty w codziennym funkcjonowaniu – kilka lat pracowałam w szkole z niesłyszącą młodzieżą.

Jako surdologopeda pomagam osobom z uszkodzonym słuchem, programując i korygując ich wymowę, a także przeprowadzając treningi słuchowe. Rehabilituję pacjentów z implantami ślimakowymi i aparatami słuchowymi. Zajęcia surdologopedyczne dostosowane są do wieku pacjenta, stopnia i rodzaju ubytku słuchu. Mali pacjenci uczą się reagować na dźwięki, rozpoznawać je, określać, rozumieć. Rodzice otrzymują wskazówki, jak komunikować się z dzieckiem i wprowadzać je w świat języka mówionego.


Wspólnie prowadzimy zeszyty, będące rodzajem dziennika wydarzeń, które są bogate w rysunki, zdjęcia, ćwiczenia oraz rejestrują przeżycia dziecka. Starsze dzieci pracują, przede wszystkim, nad poprawną wymową oraz poszerzają słownictwo, ćwiczą pisownię i gramatykę języka polskiego. Jako surdologopeda pracuję również z dorosłymi i osobami starszymi, którym pomagam korzystać z aparatów słuchowych. Prowadzę treningi słuchowe, które polegają na rozpoznawaniu, rozróżnianiu wyrazów i wypowiedzeń, na dostarczaniu różnorodnych bodźców słuchowych. W czasie terapii surdologopedycznej przeprowadzam także ćwiczenia w odczytywaniu mowy z ust. Znam język migowy, który, w razie potrzeby, ułatwia komunikację z pacjentami. Celem mojej pracy jest wspieranie dzieci i dorosłych w codziennym pokonywaniu barier, kształtowanie i usprawnianie mowy oraz usuwanie nieprawidłowości wynikających z zaburzeń słuchu. Jako surdologopeda staram się skutecznie poprawiać jakość codziennej komunikacji moich pacjentów.Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Rejestracja }