Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Higiena i Emisja Głosu - warsztat

'Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami'

Ralph Waldo Emerson

 

 

Koszt, termin i czas trwania 

Koszt: do ustalenia indywidualnie z Placówką; koszt obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały dla każdego uczestnika oraz certyfikat ukończenia szkolenia (wydany na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186))

Czas trwania: 3 - 6 h
Termin: do ustalenia indywidualnie z Placówką

Miejsce: wskazane przez Placówkę


Zgłoszenia, płatność: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 502 642 535

oraz

za pośrednictwem e-maila: sylwia@instytutlogopedyczny.pl

 

Adresaci warsztatów:

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół

Cele szkolenia:

  1. Wypracowanie umiejętności właściwej pracy głosem, która umozliwi zachowanie 'narzędzia pracy' w zdrowiu przez długi czas
  2. Poszerzenie przez uczestników wiedzy na temat higieny i patologii głosu
  3. Nabycie przez uczestników umiejętności oddychania torem całościowym

 

Program szkolenia:

  1. Budowa i działanie narządu głosu. Prawidłowe nawyki oddechowe
  2. Patologia głosu – profilaktyka chorób gardła i krtani. Higiena głosu 
  3. Trening prawidłowej emisji głosu
  4. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat higieny i patologii głosu 

Osoba prowadząca:

Sylwia Zasada – trener, logopeda, polonista oraz specjalista emisji głosu; czynny nauczycielZapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Rejestracja }