Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Cennik

(obowiązuje od 1 września 2017 r.)

 

KONSULTACJE/WSTĘPNA DIAGNOZA:

logopedyczna 100PLN/60 min.

neurologopedyczna 100PLN/60 min.

surdologopedyczna 100PLN/60 min.

zaburzeń karmienia 120PLN/60 min.

psychologiczna 100PLN/60 min.

pedagogiczna 100PLN/60 min.

wizyta kontrolna - monitoring rozwoju dziecka (spotkanie kontrolne obserwacja postępów w rozwoju dziecka wg zaleceń udzielonych podczas wcześniejszych konsultacji) 100PLN/60min.

 

 

TERAPIA:

terapia logopedyczna 60 PLN*/30min.

terapia neurologopedyczna 60 PLN*/30min.

terapia surdologopedyczna 60 PLN*/30min.

* W przypadku wykupienia pakietu 4 zajęć terapeutycznych z logopedą, neurologopedą, surdologopedą  50PLN/30min. (płatne z góry za cały pakiet)

 

terapia psychologiczna 100PLN/60 min.

terapia pedagogiczna 100PLN/60 min.

terapia zaburzeń funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmu 100PLN/60 min.

 

zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki szkolnej  100PLN/60 min.

 

 

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA*:

Dotycząca zaburzeń rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeń komunikacji

 

*3 spotkania 60 min. /250PLN

 

Diagnoza obejmuje:

wywiad z Rodzicami,

analizę dokumentacji medycznej i  pedagogiczno-psychologicznej,

ocenę warunków anatomicznych i sprawności aparatu artykulacyjnego,

orientacyjną ocenę słuchu,

ocenę słuchu fonematycznego,

ocenę lateralizacji,

obserwację gotowości komunikacyjnej dziecka,

ocenę umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka (wymowa, zasób słownictwa czynnego i biernego, mowa wiązana)

omówienie wyników diagnozy z Rodzicami i przekazanie pisemnej opinii przekazanie pisemnej opinii zawierających dane diagnostyczne oraz wskazania do terapii  i  ewentualnej  konieczności poszerzenia diagnostyki u innych specjalistów

 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

Realizowane w przypadku zebrania się grupy min 6-osobowej

Logorytmika   25PLN/45 min.

Miguski (nauka języka migowego dla dzieci)  25PLN/45 min.

 Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Rejestracja }