Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.

Afazja - dorośli

Temat:

Terapia pacjentów z afazją. Analiza wybranych zespółów neurologicznych, analiza przypadków, prowadzenie dokumentacji, warsztaty neurologopedyczne.

Prowadzący:

mgr Marlena Puchowska - neurologopeda, specj. afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Jest autorką klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, wielu publikacji i wystąpień w zakresie afazjologii. Organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty modułowe dla logopedów.

Forma:

warsztaty

Termin:

07-08 października 2017 r.

Godziny zajęć:

sobota 09:30-18:00, niedziela 09:00-14:00

Miejsce :

Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6-7, II piętro

Cena:

490 zł

Uczestnicy:

Logopedzi, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące z dorosłymi z tego typu zaburzeniami, studenci logopedii

Liczba miejsc:

15-18

Zgłoszenia:

Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2lhii07

Uwagi:

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 90 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleńZapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Rejestracja }